Διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Νίσυρο

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «International Symposium and Workshop RE-Greece 2016 – Circular Economy and Sustainable Use of REnewable REsources in the context of Climate Change and Social Upheavals», θα λάβει χώρα στη Νίσυρο την περίοδο 20 με 22 Ιουλίου.

Ο κύριος στόχος του συμποσίου είναι να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο που θα στηρίξει την αειφόρο διαχείριση και χρήση των φυσικών ανανεώσιμων πόρων με τις καλύτερες πρακτικές, παραδείγματα και πολιτικές σε τοπική, μεσογειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνολογική, κοινωνικο-οικονομική, οικολογική και αειφορική διάσταση στο πλαίσιο της «Επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια Δίκαιη, αειφόρο, μετά ορυκτού άνθρακα κοινωνία».

Παρουσιάσεις με θέμα το κλείσιμο της αλυσίδας του κύκλου ζωής των προϊόντων μέσω της μεγαλύτερης ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, και τη χρήση των πόρων με βιώσιμο τρόπο από την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί προσδοκώμενο αποτέλεσμα του συμποσίου. Η εξαγωγή της μέγιστης τιμής και της χρήσης από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ αποφέρει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομία.

Επίτιμος πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο καθηγητής Donald Huisingh, Institute for a Secure and Sustainable Environment, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA, Founder and Editor-in-Chief, Emeritus, Journal of Cleaner Production

Προεδρεύοντες του συνεδρίου είναι:

Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Σχεδιασμός Θερμοχημικών Διεργασιών Ανανεώσιμων και Ανακυκλούμενων Πρώτων Υλών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χριστοφής Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Καθηγητής, Εδρα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο διαδικτυακός τόπος του συνεδρίου είναι

http://re-greecesymposium.wix.com/nisyros