Δημιουργία δωρεάν τμημάτων Αθλητισμού από τον ΔΟΠΑΡ

Ο ∆ημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου ανακοινώνει την δημιουργία δωρεάν τμημάτων Αθλητισμού σε ∆ημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Στόχος του ∆.Ο.Π.Α.Ρ, να δώσει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Ρόδου να έρθει κοντά στον αθλητισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την μία, και από την άλλη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αθλητισμού ως παιδαγωγικό εργαλείο, ψυχαγωγικό μέσο και τρόπο ζωής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6936182019 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6936182019

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 09.00.-10.00 ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ

2. ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 09.00- 11.00 ΚΑΠΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

3. ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00- 10.00 ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ

4. ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 10.00- 1100 ΚΑΠΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

5. ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00- 10.00 ΚΑΠΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν Αεροβική Γυμναστική, ασκήσεις με βαράκια, καθώς επίσης ασκήσεις σύσφιξης και τόνωσης του σώματος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6932458303 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6932458303 ΝΙΑΣ: κινητό 6932458303

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΕΥΤ. – ΠΑΡ. 08.00-12.00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 18.00-19.00 ∆.Ε ΚΟΣΚΙΝΟΥ

2. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-19.00 ∆.Ε ΚΟΣΚΙΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 69 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 69 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6944429654 44429654 44429654

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 9.00-10.00 – 19.00-20.00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΟΡΑ

2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 9.00-10.00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΟΡΑ

3. ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-10.00 – 19.00.20.00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΟΡΑ

4. ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9.00-10.00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΟΡΑ

5. ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-10.00 – 19.00-20.00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6989804186 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6989804186

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 09.00-12.30 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 20.30-22.00 ΨΙΝΘΟΣ

3. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 10.00-12.30 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-12.30 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.30-22.00 ΨΙΝΘΟΣ

6. ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00 -12.30 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6977281693 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6977281693 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6977281693

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΥΤ.-ΠΑΡ. 10.00-11.00 ∆.Α.Κ. ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΕΥΤ. -ΤΕΤ.-ΠΑΡ. 08.00-10.00 ∆.Α.Κ. ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ∆.Ο.Π.Α.Ρ και παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση των παιδιών στη κίνηση και την ψυχοπνευματική καλλιέργεια τους μέσα από το παιχνίδι.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια και τις ασκήσεις να αναπτύξουν την ομαδικότητα, και την συνεργασία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 10.00-12.00 ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 10.00-12.00 ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

4. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10.00-12.00 ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

5. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-12.00 ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

επιμέρους αγωνίσματα της περιλαμβάνονται το ατομικό, το διπλό, το

Η επιτραπέζια αντισφαίριση σαν άθλημα χαρακτηρίζεται ατομικό. Στα

μικτό και το ομαδικό αγώνισμα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6947708555

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00-17.00 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ∆.Ο.Π.Α.Ρ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΣΚΑΡΤΑ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 69 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6989804186 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6989804186 89804186

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 69 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6944695156 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: κινητό 6944695156 44695156

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ

1. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 17.00-19.00 Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 17.00-19.00 Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Pin It on Pinterest

Share This