Ανάκληση αυτοκινήτων TOYOTA για έλεγχο και επαναπρογραμματισμό

Σε ανάκληση αυτοκινήτων TOYOTA Prius για έλεγχο και επαναπρογραμματισμό της Μονάδας…Ελέγχου Ηλεκτροκινητήρα/Γεννήτριας και της Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος προχώρησε η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ανάκληση αφορά 688 οχήματα, παραγωγής από 23 Μαρτίου 2009 έως 05 Φεβρουαρίου 2014. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να προκληθεί επανεκκίνηση της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του κινητήρα/γεννήτριας, έχοντας ως συνέπεια την απενεργοποίηση του υβριδικού συστήματος και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.
Στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση συμβάντος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος και επαναπρογραμματισμός της Μονάδας Ελέγχου Ηλεκτροκινητήρα/Γεννήτριας και της Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Pin It on Pinterest