Ένα νέο έντυπο με την ιστορία και τα αξιοθέατα της Ρόδου

Άλλο ένα νέο έντυπο που αφορά την ιστορία και τα αξιοθέατα του νησιού της Ρόδου και που προορίζεται να εξυπηρετήσει από την επόμενη τουριστική περίοδο τους επισκέπτες της έχει ετοιμάσει η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε μετά από παρότρυνση πολλών τουριστών που επισκέφθηκαν τα Γραφεία Πληροφοριών τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους, οι οποίοι διατύπωσαν την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα περιεκτικό και εύχρηστο έντυπο που θα ενημέρωνε περιληπτικά τους τουρίστες για την ιστορία του νησιού και το οποίο θα περιελάμβανε και τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που θα έπρεπε οι τουρίστες να επισκεφθούν κατά την παραμονή τους στη Ρόδο.

Το κείμενο επιμελήθηκαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου.

Το έντυπο έχει τυπωθεί σε μέγεθος Α3. Στη μία πλευρά του παρουσιάζεται η ιστορία του νησιού της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην Κλασική, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή, την Ιπποτική, την Οθωμανική, την Ιταλική και τη Σύγχρονη περίοδο.

Στην ίδια πλευρά υπάρχει ένας χάρτης του νησιού της Ρόδου στον οποίο έχουν σημειωθεί με κόκκινο αριθμό οι ακριβείς τοποθεσίες των αξιοθέατων αυτών ώστε ο επισκέπτης να έχει μία πλήρη εικόνα σχετικά με το πού βρίσκεται το καθένα από αυτά. Τους ίδιους αριθμούς έχουν και οι φωτογραφίες των αξιοθέατων που περιλαμβάνονται στο έντυπο.

Στην άλλη πλευρά του παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του νησιού της Ρόδου ώστε ο επισκέπτης και χρήστης του εντύπου να επιλέξει εκείνα που επιθυμεί να επισκεφθεί και να προγραμματίσει το χρόνο του ώστε να επισκεφθεί όσο το δυνατό περισσότερα από αυτά. Για καθένα από τα αξιοθέατα δίνεται μία σύντομη περιγραφή και καθώς και πληροφορίες όπως η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Το καλαίσθητο έντυπο έχει τυπωθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τα Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices) του Δήμου Ρόδου. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και με την εταιρία «Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε. Εκδοτικές Επιχειρήσεις» που επιλέχθηκε μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο αποτελούν χορηγία του φωτογράφου κυρίου Εμμανουήλ Φιλίππου.

Pin It on Pinterest