Ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε Ρόδο και Κάλυμνο


Με δύο νέες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορούν τα νησιά Ρόδο και Κάλυμνο, ρυθμίζεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε περιορισμένες εκτάσεις (ζώνες εκγύμνασης) όπως καθορίστηκαν με πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις εξής εκτάσεις:
α) Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Αρχαία Κάμειρος Σαλάκου» Νήσου Ρόδου,
β) Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Βαθύ – Τούρτουρα – Πόθια», νήσου Καλύμνου
Τα όρια των εν λόγω ζωνών εκγύμνασης καθορίστηκαν και περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. 53012/4-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1671) και 48781/17-7-2015 (ΦΕΚ Β´ 1682), αντίστοιχα, αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται μόνο στις εκτάσεις που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας ως ζώνες εκγύμνασης και απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Πηγή: dasarxeio.com

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια