Θέσεις Εργασίας στα ΕΛΤΑ για τις Κυκλάδες, Δωδεκανήσα και Λέσβο


Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση , χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ) που εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, & Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 Ταχ/κό Κατ/μα Αφάντου Αφάντου – Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
102 Ταχ/κό Κατ/μα Έμπωνα Έμπωνας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
103 Ταχ/κό Κατ/μα Κω Κως Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
104 Ταχ/κό Κατ/μα Μυκόνου Μύκονος Ν. Κυκλάδων ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
 105 Ταχ/κό Κατ/μα Σίφνου Σίφνος Ν. Κυκλάδων ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
106 Ταχ/κό Κατ/μα Μυτιλήνης Μυτιλήνη Ν. Λέσβου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια