Θέσεις Εργασίας στα ΕΛΤΑ για τις Κυκλάδες, Δωδεκανήσα και Λέσβο

134487-elta_20
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση , χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ) που εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, & Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 Ταχ/κό Κατ/μα Αφάντου Αφάντου – Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
102 Ταχ/κό Κατ/μα Έμπωνα Έμπωνας Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
103 Ταχ/κό Κατ/μα Κω Κως Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
104 Ταχ/κό Κατ/μα Μυκόνου Μύκονος Ν. Κυκλάδων ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
 105 Ταχ/κό Κατ/μα Σίφνου Σίφνος Ν. Κυκλάδων ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1
106 Ταχ/κό Κατ/μα Μυτιλήνης Μυτιλήνη Ν. Λέσβου ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1