Νέα θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης


Το σκεύασμα, για λόγους καταχώρισης, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εξέλιξης, όμως έχει αρχίσει η διάθεσή του ως διατροφικό συμπλήρωμα στα φαρμακεία

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο φάρμακο για την αντιμετώπιση της ΠΣ, το συγκεκριμένο σκεύασμα (με τον κώδικα PLP10) είναι διατροφοφαρμακευτικό, χορηγείται από το στόμα και μπορεί να συγχορηγηθεί με όλες τις άλλες θεραπευτικές αγωγές

Ομάδα τριών Κύπριων επιστημόνων κατασκεύασαν ένα διατροφικό συμπλήρωμα, το καινοτόμο NEUROASPIS PLP 10, το οποίο άρχισε να διατίθεται στα φαρμακεία για τη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η κατασκευάστρια εταιρεία, η PALUPA Medical Ltd., είναι εταιρεία εκκολαπτηρίου (Helix incubator) και έχει συσταθεί για την αποπεράτωση ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για τη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ).

Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά κλινική μελέτη για διαπίστωση της ασφάλειας και της θεραπευτικής επίδρασης ενός διατροφο-φαρμακευτικού σκευάσματος για την εν λόγω ασθένεια. Το σκεύασμα έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από ομάδα τριών Κύπριων επιστημόνων, των Δρων Ι. Πατρίκιου , Γ. Λουκαΐδη και Μ. Παντζαρή και έχει παραχθεί σύμφωνα με μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπευτικής φιλοσοφίας και προσέγγισης, διαμέσου συστημάτων βιολογίας. Πρόκειται για μια ολιστική μέθοδο, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται για τη θεραπεία της χρόνιας αυτής ασθένειας.

Οι υπάρχουσες θεραπείες

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι χρόνια πολυπαραγοντική ασθένεια, στην παθογένεια της οποίας εμπλέκονται πέραν του ενός παραγόντων (περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, γενετικοί κ.ά.). Επηρεάζει άτομα στην πλέον παραγωγική περίοδο της ζωής τους (κυρίως μεταξύ 18 και 45 χρονών) και προκαλεί καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με απομυελίνωση και εκφύλιση των νευρικών ινών. Οι υπάρχουσες θεραπευτικές αγωγές παρουσιάζουν περιορισμένες δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά την επιβράδυνση της εξελικτικής πορείας της ασθένειας, η οποία με τον χρόνο οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία, χωρίς δυνατότητα πλήρους ίασης.

Σε αντίθεση με το νέο πειραματικό σκεύασμα, όλα τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα για τη θεραπεία της ασθένειας είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τη φιλοσοφία αντιμετώπισης της νόσου ως μη πολυπαραγοντικής και κατευθύνονται έναντι μίας και μόνον παθογενετικής διαδικασίας, από τις πολλές που συνυπάρχουν στο πολύπλοκο δίκτυο συμβάντων, που με τη συνύπαρξη και αλληλένδετη αλληλεπίδρασή τους οδηγούν στην ασθένεια.

Τι υπάρχει σήμερα

Όλες οι υπάρχουσες θεραπείες σήμερα έχουν μερική ή μεμονωμένη επίδραση στο πιο πάνω δίκτυο, συχνά με σοβαρές παρενέργειες και χωρίς πιθανότητα ενεργοποίησης των μηχανισμών επαναμυελίνωσης και κυτταρικής προστασίας ή αναγέννησης. Μία τέτοια πολυπαραγοντική πάθηση όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τις συμβατικές μεθόδους, στις οποίες οι φαρμακευτικές αγωγές, που κατευθύνονται κατά ενός και μόνο παράγοντα ή βιολογικής διαταραχής που συνυπάρχουν, συντρέχουν και αλληλεπιδρούν, συμβάλλοντας τόσο στην παθογένεια όσο και στην εξέλιξη της ασθένειας.

Τελευταίες μελέτες ποιότητας ζωής των ασθενών με ΠΣ έχουν καταδείξει ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι κουρασμένοι και απογοητευμένοι, αφού όλες οι θεραπείες παρουσιάζουν σοβαρές παρενέργειες αλλά και λόγω της υποχρέωσής τους είτε να υποβάλλονται σε τακτικές ενέσεις είτε να εισέρχονται στα νοσοκομειακά ιδρύματα για τη χορήγησή τους. Η επιβάρυνση της ποιότητας της ζωής τους αρχίζει αμέσως μετά τις πρώτες χορηγίες των συμβατικών κυρίως ενέσιμων φαρμάκων. Καμία άλλη διαθέσιμη θεραπεία δεν υπάρχει στην αγορά πέραν των προαναφερθέντων.

Η πορεία της μελέτης

Η μελέτη εξελίχθηκε από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα κλινικών ερευνών για την ασθένεια, και με τη συμμετοχή 80 ασθενών με την υποτροπιάζουσα μορφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία των τριών Κυπρίων επιστημόνων, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, με σχεδόν αποκλειστική οικονομική χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου και μερική επιχορήγηση πρώτων υλών από την Yasoo Health Co.

Ο σχεδιασμός της μελέτης αλλά και το ιατρικό πρωτόκολλο συμπεριλάμβαναν πολλές καινοτομίες, με κυριότερη τον τρόπο και τη φιλοσοφία αντιμετώπισης της ασθένειας, με κατάληξη τη διαμόρφωση και παρασκευή του σκευάσματος. Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο φάρμακο για την αντιμετώπιση της ΠΣ, το συγκεκριμένο σκεύασμα (με τον κώδικα PLP10) είναι διατροφοφαρμακευτικό (με φυσικά βιομόρια/στοιχεία), χορηγείται από το στόμα, μπορεί να συγχορηγηθεί με όλες τις άλλες υπάρχουσες θεραπευτικές αγωγές, έδειξε μεγάλη θεραπευτική επίδραση στη μείωση της συχνότητας των υποτροπών (κρίσεων) της νόσου αλλά κυρίως στην εξέλιξη της αναπηρίας των ασθενών.

Τέλος, συνδέεται επίσης με πιθανή επαναμυελίνωση, κυτταροπροστασία και κυρίως δεν παρουσιάζει παρενέργειες. Έχει δηλαδή δυνατότητα επίδρασης για μια ολιστική αντιμετώπιση της νόσου, αφού μπορεί να επηρεάσει όλο το γνωστό βιολογικό και βιοχημικό δίκτυο των παθογενών/ παθογενετικών συμβάντων και μηχανισμών που προκαλούν την ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων και των βιοχημικών μηχανισμών, υπεύθυνων επαναμυελίνωσης και αποκατάστασης των νευρώνων (ίαση).

Τα θετικά αποτελέσματα

Κατόπιν αποπεράτωσης της κλινικής έρευνας και μελέτης, οι τρεις Κύπριοι επιστήμονες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα για τη θεραπεία της ασθένειας σε σχέση με το σκεύασμα PLP10. Η μελέτη έγινε αποδεκτή και δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό σε έναν από τους πλέον έγκυρους και παγκόσμιου βεληνεκούς οίκους επιστημονικών συγγραμμάτων, στο «British Medical Journal».

Παράλληλα, η θεραπεία έχει καταχωριστεί για εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων στην Αμερική και παγκοσμίως. Λεπτομερέστερα, το σκεύασμα αυτό κατέδειξε έναντι εικονικού σκευάσματος στατιστικά σημαντικές θεραπευτικές ικανότητες για το δείγμα ασθενών της μελέτης, ελαττώνοντας τη συχνότητα των υποτροπών της νόσου μέχρι και 72% και την πιθανότητα αύξησης του βαθμού αναπηρίας μέχρι και 86% χωρίς παρενέργειες, έχοντας σοβαρή πιθανότητα αποκατάστασης (επαναμυελίνωσης) και κυτταροπροστασίας.

Όλα αυτά, σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, όπου: οι ιντερφερόνες και η οξική γλατιραμέρη περιορίζουν τη συχνότητα των υποτροπών περίπου μόνο στο ένα τρίτο, χωρίς σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αναπηρίας, η ναταλιζουμάπη με 68% ελάττωση της συχνότητας των υποτροπών και 43% ελάττωση πιθανότητας αύξησης της αναπηρίας και η φιγκολιμόδη με 54% ελάττωση της συχνότητας των υποτροπών χωρίς σημαντικότερη επίδραση στην εξέλιξη του βαθμού αναπηρίας σε σχέση με τις ιντερφερόνες και την κοπαξόνη. Επιπροσθέτως, όλα τα πιο πάνω φάρμακα δεν έχουν να επιδείξουν σημαντικά στοιχεία κυτταροπροστασίας ή αποκατάστασης και είναι συνδεδεμένα με παρενέργειες, μερικές φορές σοβαρές μέχρι και θανατηφόρες.

Οικονομικά οφέλη και για την Κύπρο

Όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη, αυτά θα είναι τεράστια τόσο για την εταιρεία όσο και για την Κύπρο, αφού σήμερα υπάρχουν πέραν των 3.000.000 ασθενών σε παγκόσμια βάση με τάση διπλασιασμού αυτού του πληθυσμού κάθε 10-12 χρόνια. Σημαντικό όμως είναι ότι, με τέτοια πρωτοπόρα σκευάσματα και ολιστικού τύπου θεραπείες ανοίγεται μία νέα εποχή και νέοι ορίζοντες στη θεραπεία χρόνιων ασθενειών, που ποτέ προηγουμένως δεν έτυχαν δοκιμής και εφαρμογής, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενων.

Σύμφωνα με τον εθνικό σύνδεσμο ΠΣ Αμερικής, το οικονομικό κόστος της φροντίδας για τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και μη ιατρικής περίθαλψης και της φροντίδας, καθώς επίσης και οι απώλειες στην παραγωγή, υπερβαίνει τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή περισσότερα από 57.000 δολάρια ανά ασθενή. Λόγω της φύσης του, το νέο σκεύασμα θα είναι σημαντικά φθηνότερο από τα υπάρχοντα στην αγορά και θα συμβάλλει σημαντικά στην τοπική αλλά και την παγκόσμια κοινωνικοοικονομική πρόοδο, σε μια περίοδο παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετές επιστημονικές ενδείξεις για χρησιμοποίηση του σκευάσματος και για άλλες νευροεκφυλιστικες παθήσεις όπως οι νόσοι Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και άλλες.

Τέλος το προφίλ και η ασφάλεια του διατροφοφαρμακευτικού σκευάσματος neuroaspis PLP10 το καθιστούν αρκετά ελκυστικό για να δοκιμαστεί ακόμα και για την πρόληψη της ΠΣ, σε ασθενείς με κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο (CIS), δηλαδή το πρώτο κτύπημα της ΠΣ ή ακόμα και για τα χρόνια νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όπως τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τη μεγαλύτερη μάστιγα της σημερινής ανθρωπότητας.

Το τελευταίο στάδιο της έρευνας

Πριν από λίγο καιρό οι τρεις επιστήμονες ολοκλήρωσαν το τελευταίο στάδιο εξέλιξης του σκευάσματος neuroaspis PLP10 , το οποίο θεωρείτο απαραίτητο από τους οργανισμούς νέων θεραπευτικών σκευασμάτων πριν από τη διάθεσή τους στις αγορές. Πρόκειται για την τρίτη φάση, με μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών, από το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου, σε συνεργασία με τρία πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα (του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Άλλα κέντρα συνεργασίας για τη διεκπεραίωση της μελέτης βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία (το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον) και στην Ιταλία (το Πανεπιστήμιο Vita-Salute San Raffaele στο Μιλάνο).

Πηγή : sigmalive.com

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια

323 Shares
Share322
Tweet
Share
+11
Pin
Stumble