ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ : Επαναιμάτωση του Μυοκαρδίου

MYOCARDIAL REVASCULARIZATION_2

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ : Επαναιμάτωση του Μυοκαρδίου. Σαββάτο 16.05.2015, Αμφιθέατρο ΓΝΡ

MYOCARDIAL REVASCULARIZATION_2