Χατζηδιάκος προς Καζίνο Ρόδου : Φτιάξτε την εξωτερική περίφραξη

Θέμα: “Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης Ξενοδοχείου των Ρόδων”.
Σχετ.: 1.Το με αρ. πρωτ. 2/10105/5.2.2015 έγγραφό μας.
2.Το με αρ. πρωτ. Κ523/17.2.2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας μας, επανερχόμαστε στο θέμα της αποκατάστασης της εξωτερικής περίφραξης του Ξενοδοχείου των Ρόδων εντός του οποίου φιλοξενείται η επιχείρησή σας “CASINO RODOS”.
H Καζίνο Ρόδος A.E., αναλαμβάνοντας τη χρήση της επιχείρησης στις αρχές του 1999, υποσχέθηκε ότι θα αναβίωνε το μεγαλείο, την ομορφιά και την αίγλη που χαρακτήριζαν το Ξενοδοχείο των Ρόδων στο παρελθόν. Εν τούτοις, η σημερινή εικόνα της εξωτερικής περίφραξης και του περιβάλλοντος χώρου με τους παραμελημένους κήπους δίνει μάλλον την αίσθηση της εγκατάλειψης πάρα ενός κτιριακού συγκροτήματος χαρακτηρισμένου “ως έργου τέχνης κτηρίου που χρειάζεται ειδική προστασία γιατί παρουσιάζει μορφολογικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον” (ΦΕΚ 533/τ.Β΄/14.6.1980).
Σε προηγούμενες προφορικές αλλά και γραπτές οχλήσεις αρμοδίων αντιδημάρχων για την αντικατάσταση της τσιμεντένιας περίφραξης επικαλεστήκατε προσωρινή οικονομική δυσπραγία και υποσχεθήκατε ότι θα προχωρήσετε άμεσα στις εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Επειδή οι φθορές της τσιμεντένιας περίφραξης έχουν επεκταθεί στο σύνολο του αύλειου χώρου και σε συνδυασμό με την εκ μέρους σας παραμέληση των δενδροστοιχιών και του κήπου, δημιουργούν αλγεινή εντύπωση στους επισκέπτες της Ρόδου, δεδομένου μάλιστα ότι το κτήριο των Ρόδων βρίσκεται στην πλέον επισκέψιμη τουριστική περιοχή της Ρόδου.

Επειδή, όπως μας ενημερώνει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων, το Καζίνο Ρόδου αποκερδαίνει από τη λειτουργία του μεγάλα χρηματικά ποσά, σας καλούμε άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της εξωτερικής περίφραξης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου όπως ταιριάζει σε ένα ιστορικό μνημείο.
Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε αναγκασμένοι από την κείμενη νομοθεσία να επέμβουμε ως Δήμος και να εκτελέσουμε τις απαιτούμενες εργασίες, καταλογίζοντας σε βάρος σας τη δαπάνη κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.