Ο λαγοκέφαλος και τοξικά είδη ψαριών απειλούν την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον στο Αιγαίο

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της εισόδου και εξάπλωσης τοξικών ψαριών, όπως ο λαγοκέφαλος, στο Αιγαίο»

Κύριε Υπουργέ,

Η είσοδος και η εξάπλωση τοξικών ειδών ψαριών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου συνιστά κίνδυνο για τη βιωσιμότητα όχι μόνο των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά για το αλιευτικό επάγγελμα.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε την επανεμφάνιση του λαγοκέφαλου στην περιοχή, ενός ιδιαίτερα τοξικού και επικίνδυνου είδους, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ανατολική Μεσόγειο το 2005.

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, κυρίως από τους ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το συγκεκριμένο είδος.

Έχουν καταγραφεί σημαντικοί πληθυσμοί του τοξικού αυτού ψαριού στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης.

Μάλιστα, η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί τα τοξικά αυτά είδη στο Αιγαίο, συνιστώντας σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και τον τουρισμό μας.

Είναι σαφές ότι χρειάζεται πλέον ένα ευρωπαϊκό, αλλά και ένα εθνικό σχέδιο για την εξάλειψη αυτού του επικίνδυνου είδους στη Μεσόγειο.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

– Ερευνητικό πρόγραμμα και διαχειριστικό σχέδιο με τη συμμετοχή του ΕΛΚΕΘΕ και του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου.

– Χρηματοδότηση προγράμματος και δράσεων για την εξάλειψη του λαγοκέφαλου με τη χορήγηση αποζημίωσης στους ψαράδες για την αλίευση του.

– Διαμόρφωση πλαισίου με τη φαρμακοβιομηχανία για την αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των τοξικών αυτών ειδών για φαρμακευτικούς λόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποια μέτρα σχεδιάζει ή προτίθεται να λάβει για την εξάλειψη τοξικών ειδών στην περιοχή του Αιγαίου που συνιστούν απειλή για τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα αλλά και το αλιευτικό επάγγελμα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

Pin It on Pinterest

Share This