Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! – Το “ISIS” της τότε εποχής

Τα παρακάτω είναι αυτοκρατορικά διατάγματα από την εποχή του Βυζαντίου με τα οποία δίνονται οδηγίες προς τους τοπικούς άρχοντες για το πως θα εξαλείψουν τους “Έλληνες”. Σαν Έλληνες θεωρούνται αυτοί που δεν ασπάστηκαν τον χριστιανισμό αλλά συνέχιζαν να εξασκούν την προγονική τους Ελληνική θρησκεία και να διαβάζουν και να μελετούν αρχαία κείμενα φιλοσόφων. Εντύπωση προκαλεί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! – Το “ISIS” της τότε εποχής.