Εορτασµός της µνήµης της Προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας στο Στρατόπεδο στην Παστίδα

Την 04 ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, στο Στρατόπεδο
«ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟ∆ΙΟΥ» στην Παστίδα, θα πραγµατοποιηθεί ο
επίσηµος εορτασµός της µνήµης της Προστάτιδας του Πυροβολικού, Αγίας
Βαρβάρας.

Η µεγαλοµάρτυς Αγία Βαρβάρα γεννήθηκε το 275 µ.Χ στη Νικοµήδεια και
µαρτύρησε το 306 µ.Χ. Η µνήµη της τιµάται από την Εκκλησία στις 04 ∆εκεµβρίου
και καθιερώθηκε Προστάτιδα του Πυροβολικού από το 1829.

Τον παραπάνω εορτασμό έχουν προσκληθεί να τιµήσουν µε την παρουσία
τους οι τοπικές αρχές της νήσου.

Pin It on Pinterest

Share This