Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κ. Διονύσιου Μεσσάρη

Αγαπητοί συνεργάτες, στελέχη της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, με την ευκαιρία των εορτών και την ολοκλήρωση ενός ακόμα δημιουργικού έτους θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας στο τεράστιο και δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που συντελέσθη σε 42 νησιά και σε σχεδόν  600 σχολικές μονάδες και δομές εκπαίδευσης.

Με τη δική σας υποστήριξη, με συνεχή εγρήγορση και με επίπονη εργασία στη δύσκολη νησιωτική περιοχή μας έχουμε βιώσει στο ελάχιστο τα όποια προβλήματα, και σε αντίθεση με τους δύσκολους καιρούς, οι εκπαιδευτικές δομές αυξήθηκαν με αποτέλεσμα τα παιδιά του Νοτίου Αιγαίου να μην υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τα παιδιά των άλλων περιοχών.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη σχολική χρονιά 2014-15, υιοθετώντας την ευρύτερη κατεύθυνση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής διαχειριζόμαστε και εμπλουτίζουμε υποδομές, υλικούς πόρους και μέσα, ενσωματώνουμε νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και προσπαθούμε να τις αξιοποιήσουμε για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υιοθετώντας ένα αποκεντρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης που βασίζεται στην πραγματική ενεργοποίηση και λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που στηρίζονται σημαντικά στις πολυδιάστατες και πολυπρισματικές συνεργασίες με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σχολικούς συμβούλους, φορείς της εκπαίδευσης, συλλόγους, φορείς της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων των τοπικών κοινωνιών ανέδειξε την ανάγκη δικτυώσεων και συμφώνων συνεργασίας με σκοπό την αξιοποίηση όλων των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού για δράσεις αναπλαισίωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των κοινωνικών και θεσμικών πλαισίων. Μέσα στις τοπικές κοινωνίες κρύβεται ένας θησαυρός γνώσεων, δεξιοτήτων, ανθρώπων και υποδομών που τις περισσότερες φορές αξιοποιείται ελάχιστα. Με αυτό το «σπάσιμο» στις διαχωριστικές γραμμές αποσκοπούμε να κυριαρχήσουν οι δημιουργικές ομάδες συνεργασίας που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των πλαισίων. Στόχος μας είναι με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρουμε εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.

Το ξεκίνημα του Κοινωνικού Σχολείου που πανελληνίως έγινε στα νησιά μας με την επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, ενδυνάμωσε την κατεύθυνση αυτή δίνοντας πολλές ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές για ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή και στη δράση.

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκαν από όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νοτίου Αιγαίου δραστηριότητες που αφορούν στους άξονες του Κοινωνικού Σχολείου αθλητισμός και υγιεινή διατροφή, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσουν δράσεις και για τους υπόλοιπους θεματικούς άξονες που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ρατσισμού, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, την πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο, την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, την πρόληψη των ατυχημάτων, την εισαγωγή των εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγιεινή διατροφή.

Η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων στο κάλεσμα του Κοινωνικού Σχολείου υπήρξε τεράστια, γεγονός που αποτυπώνεται στις 640 καταγεγραμμένες δράσεις που έκαναν τα σχολεία μας καθώς και στο μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε σχολεία. Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μας εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να αποστείλουν για δημοσιοποίηση ενημερωτικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, video) που αποτυπώνει και περιγράφει τις δράσεις τους. Το ενδιαφέρον των δράσεων εστιάζεται κυρίως στις συνεργασίες και στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, σε έναν κοινό βηματισμό.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με νέα και καινοτόμα εργαλεία στηρίζει επιστημονικά και οργανωτικά το Κοινωνικό Σχολείο αξιοποιώντας σημαντικά την τεχνολογία (blog, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, site, ψηφιακό αποθετήριο δράσεων, skype), ώστε η διάχυση των καλών πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου να γίνει κοινωνός μιας εκπαίδευσης που προωθεί την ανακάλυψη του τοπικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία πολιτών με γνώση, άποψη και δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής που ζουν.

Με τη διαρκή υποστήριξή μας οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με τη διοργάνωση ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων. Στο επίπεδο του άμεσου σχεδιασμού μας περιλαμβάνεται η διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, που αφορούν αφενός στην ενημέρωση ακόμη μεγαλύτερου κοινού για τους άξονες και τη φιλοσοφία του Κοινωνικού Σχολείου, κι αφετέρου στη δημοσιοποίηση και κοινωνία των καλών πρακτικών εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.  Οι εκπαιδευτικοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους και να ανατροφοδοτηθούν γόνιμα και εποικοδομητικά. Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής περιοχής μας συντονίζουμε ενέργειες για τη διασφάλιση σε όλους τους μαθητές ίσων δυνατοτήτων μάθησης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές διαδικασίες για την παράδοση και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού (φορητών υπολογιστών, παροχή τοπικού δικτύου, εγκατάσταση λογισμικών με δομημένη καλωδίωση) σε 52 ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία του Νοτίου Αιγαίου, ενώ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος) πραγματοποιήθηκαν εντός του Δεκεμβρίου τηλεδιασκέψεις με σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Ταυτοχρόνως, στηρίζουμε τη διάθεση πολλών εκπαιδευτικών μας να λάβουν μέρος σε επιμορφωτικές δράσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα, ψηφιακά μέσα, κ.α. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα Euroscola, eTwinning, Teachers4Europe, Erasmus+, Comenious. Κάθε σχολική χρονιά επιμορφώνονται περίπου 1300 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Η προώθηση και στήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάληψη και εφαρμογή πολλών ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων στις σχολικές τάξεις, πολλές από τις οποίες διακρίνονται και βραβεύονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (Βράβευση Τμήματος Ένταξης από την Ακαδημία Αθηνών, Βράβευση από τη Unicef, Helmepa, eTwinning, Βράβευση σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, κ.α.).

Η κατεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρίως μέσα από την Πολιτική του “Κοινωνικού Σχολείου”, προάγει την ενσωμάτωση προγραμμάτων και δράσεων όλων των σχολικών μονάδων, υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στηρίζει το σχολείο που παρέχει δεξιότητες ζωής, σχολείο ανοιχτό στη ζωή και τη δράση, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενεργών πολιτών. Η άμεση ανταπόκριση και αποδοχή των πρωτοβουλιών μας, από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας, μας ενθαρρύνει στην εξέλιξη του έργου μας με τη δέσμευση για τη συνεχή βελτίωσή του.

Η βασική αρχή που διέπει κάθε διοικητική μας ενέργεια είναι:

«Η διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει την εκπαίδευση».

Το μεγάλο αυτό έργο με την ενεργή συμμετοχή όλων μας θα συνεχιστεί και το 2015 με σκοπό τα νησιά μας να γίνουν νησίδες δημιουργίας, καινοτομίας και συνεργασίας.

Εύχομαι το 2015 να είναι για όλους μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά, με την υπόσχεση ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  θα αποτελέσει μια ζεστή αγκαλιά για κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα και μια ενεργητική μονάδα προώθησης της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.


Ερμούπολη, 19. Δεκεμβρίου 2014