Τροπολογία των βουλευτών Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ για τις μετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών από νησιωτικές περιοχές

Τοποθέτηση του Δημήτρη Γάκη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

https://www.youtube.com/watch?v=DrOxtf5O2RY&feature=youtu.be

***

Για την ισότιμη πρόσβαση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών των νησιωτικών περιοχών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, Νεκτάριος Σαντορινιός και Ηλίας Καματερός, κατέθεσαν σχετική τροπολογία σε σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στην ολομέλεια της Βουλής. Με την προτεινόμενη τροπολογία, λόγω των ιδιαίτερων γεωοικονομικών, κοινωνικών και συγκοινωνιακών συνθηκών των νησιών, διευκολύνεται η μετεγγραφή των νησιωτών φοιτητών σε Τμήμα ή Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας, είτε γειτονικής περιφέρειας, εφόσον αυτή είναι άμεσα ακτοπλοϊκά συνδεδεμένη με την κατοικία των γονέων.

Για τη στήριξη της τροπολογίας, καθώς και για την τροπολογία που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε παραμεθόριο περιοχή»,  ο Δημήτρης Γάκης τοποθετήθηκε σήμερα 4.11.15 στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

<Συνημμένα το κείμενο της τροπολογίας των βουλευτών Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θέμα: «Μετεγγραφές φοιτητών, τέκνων κατοίκων νησιωτικών περιοχών»   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 101, παρ. 4 του Συντάγματος που αναφέρει ότι: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους». Σε συνδυασμό με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (Άρθρο 21 του Συντάγματος) και του κράτους δικαίου (Άρθρο 25 του Συντάγματος), οι πολύτεκνες οικογένειες εξοπλίζονται με το συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αντιμετώπισή τους κατά την συνταγματικώς θεμελιωμένη αρχή της αναλογικής ισότητας

Με την προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζεται το δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος και της ισότιμης μεταχείρισης στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υπέρογκα κόστη συντήρησης πολλαπλών νοικοκυριών, η δυσκολία και το υψηλό κόστος μετακίνησης των νησιωτών, το οποίο βαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση που το τρίτο (ή/και επόμενο) τέκνο εισαχθεί σε άλλη πόλη από την οποία φοιτούν τα υπόλοιπα αδέλφια.

Η προτεινόμενη τροπολογία, διευκολύνει τη μεταφορά θέσης στους νησιώτες φοιτητές είτε σε Τμήμα ή Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας είτε γειτονικής περιφέρειας, εφόσον αυτή είναι άμεσα ακτοπλοϊκά συνδεδεμένη με την κατοικία των γονέων.
Οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλουν την διακριτική αυτή μεταχείριση που στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες στη νησιωτική χώρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Άρθρο… του νόμου προστίθεται παράγραφος (περίπτωση) …. ως εξής:

«Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών των οποίων η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται σε νησιωτική περιοχή όπως αυτή ορίζεται με την έννοια του αρ.101, παρ.4 του Συντάγματος και έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι τα 6.000 ευρώ ανά μέλος και εισάγονται σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερα στον τόπο ακτοπλοϊκής σύνδεσης του τόπου διαμονής τους ή του τόπου φοίτησης άλλου μέλους της οικογένειας.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2015

***

Pin It on Pinterest

Share This