Παρέμβαση Μάνου Κόνσολα για αναδρομικές χρεώσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιάννη Βρούτση, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, θίγοντας ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Το ζήτημα αυτό αφορά στις αναδρομικές χρεώσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσων οφείλουν εισφορές στον οργανισμό, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είχε διακοπεί.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις, ουσιαστικά, καθιστούν ανείσπρακτες πολλές από τις οφειλές και συντείνουν στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που απειλεί με κατασχέσεις και ποινή φυλάκισης τους ασφαλισμένους, καθιστά δύσκολη την αποπληρωμή όλων των οφειλομένων και, παράλληλα, δεν προσφέρει έσοδα στον ΟΑΕΕ.

Ο κ. Κόνσολας, σε μία ακόμα πρόταση εξορθολογισμού του συστήματος, ζητά να μην υπάρχουν οι αναδρομικές αυτές χρεώσεις, που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον η συγκεκριμένη παροχή είχε διακοπεί από τον οργανισμό λόγω των χρεών.

Παράλληλα, ζητά να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισμένους,  που έχουν πρόβλημα να καταβάλουν το σύνολο της εισφοράς προς τον ΟΑΕΕ, να επιλέξουν είτε να καταβάλουν τις εισφορές σύνταξης είτε τις εισφορές ασφαλιστικής περίθαλψης.

Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:

«Η σωστή και επιβεβλημένη κίνηση της κυβέρνησης να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δυο και πλέον εκατομμύρια ανασφάλιστους, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε στρεβλώσεις και ζητήματα όπως αυτά που θέτω στην ερώτηση που κατέθεσα προς τον Υπουργό Εργασίας.

Το ζητούμενο είναι να εξορθολογιστεί πλήρως το σύστημα εισφορών και χρεώσεων προς τον ΟΑΕΕ».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: ”Εξορθολογισμός της καταβολής εισφορών και διαγραφή των αναδρομικών χρεώσεων και των πρόσθετων επιβαρύνσεων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, εφόσον η συγκεκριμένη παροχή είχε διακοπεί λόγω χρεών”

Κύριε Υπουργέ,

Η διόγκωση των χρεών προς τον ΟΑΕΕ, με το 40% μόλις των ασφαλισμένων να είναι σε θέση να καταβάλει τις εισφορές του, επιτάσσει μία νέα και επικαιροποιημένη μορφή εξορθολογισμού στην καταβολή των εισφορών αλλά και στις αναδρομικές χρεώσεις.

Η κρίση αλλά και η γενικότερη εικόνα στον κλάδο των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, επιβάλλει μία σύγχρονη οπτική και προσαρμογή στην πραγματικότητα.

Διαφορετικά ωθούνται άνθρωποι στο περιθώριο και ο ΟΑΕΕ σε οικονομικό αδιέξοδο αφού δημιουργούνται και συσσωρεύονται οφειλές που θα είναι αδύνατο να εισπραχθούν.

Γνωρίζετε ότι έχω καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.

Υπάρχει, όμως, η ανάγκη εξορθολογισμού του συστήματος των εισφορών αλλά και των αναδρομικών χρεώσεων.

Σε ό, τι αφορά στις τελευταίες υπάρχει η εξής αντίφαση: ασφαλισμένοι, στους οποίους, λόγω χρεών, είχε διακοπεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έρχονται αντιμέτωποι με αναδρομικές χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας και πρόστιμα για μια παροχή που δεν είχαν.

Ακόμα και αν θέλουν να προχωρήσουν σε μία ρύθμιση και εξόφληση οφειλών, η προσπάθεια αυτή καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη με τη διαιώνιση αυτού του καθεστώτος των αναδρομικών χρεώσεων.

Είναι, όμως, δεδομένο ότι απαιτείται και ο εξορθολογισμός του συστήματος εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.

Να έχει τη δυνατότητα ο ασφαλισμένος να επιλέξει την καταβολή εισφοράς σύνταξης ή την καταβολή εισφοράς για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εφόσον αντιμετωπίζει δυσκολία να ανταποκριθεί στο σύνολο της καταβολής των εισφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι ο εξορθολογισμός στο σύστημα καταβολής εισφορών με την εκχώρηση δυνατότητας στον ασφαλισμένο να καταβάλει είτε εισφορές σύνταξης είτε εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην αφαίρεση και  στη διαγραφή, από το συνολικό ποσό των οφειλόμενων εισφορών, των αναδρομικών χρεώσεων και των επιβαρύνσεων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα που ο ΟΑΕΕ, λόγω χρεών, είχε διακόψει τη συγκεκριμένη παροχή στον ασφαλισμένο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Pin It on Pinterest