Ευχαριστήριο για την επιτυχημένη πρωτοβουλία στήριξης του ΚΚΠΠΝΑ από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Κύριοι,

Μετά την αυθόρμητη πρωτοβουλία της δράσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, να συλλέξετε ως θεσμικός και επιστημονικός φορέας είδη ένδυσης, προκειμένου να συνδράμετε τις ανάγκες μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας.

Οι ποσότητες και η κατάσταση των αναλωσίμων που μας παραδώσατε ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.

Σε ότι δε αφορά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις μας τόσο σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων όσο και σε επίπεδο Προεδρείων, θεωρούμε ότι ήδη μπορούμε να κινηθούμε άμεσα σε δύο άξονες συνεργασίας:

Ο πρώτος αφορά την ενημέρωση των μελών του φορέα σας για την πιστοποίηση των ιδίων και των οικογενειών τους ως εθελοντές, που θα συνδράμουν στα προγράμματα κοινωνικοποίησης των φιλοξενούμενων παιδιών στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου (τέως ΚΠΜ Θηλέων). Η ενίσχυση της ολιγοήμερης ή και ολιγόωρης φιλοξενίας του παραρτήματος σε οικογένειες μηχανικών, θα ενισχύσει τόσο  την ανάπτυξη δεσμών φιλίας ανάμεσα στους ανήλικους φιλοξενούμενούς  μας και στα παιδιά σας, αλλά και θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διερεύνηση από μέρους μας, αρχικά σε συνεργασία με τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τη δυνατότητα υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, έτσι ώστε το ΤΕΕ Δωδεκανήσου να λειτουργήσει ως τεχνικός και θεσμικός σύμβουλος στα ανοιχτά τεχνικά ζητήματα, με έμφαση στα ιδιοκτησιακά.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά όλα τα μέλη του φορέα σας και τα μέλη του Δ.Σ. για τη συμπαράστασή τους αλλά και ειδικά τους κ. κ. Γρύλλη και Αριστείδου, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου. Τον μεν πρώτο διότι απέδειξε εμπράκτως ότι πάνω από όλα τηρεί τον θεσμικό του ρόλο στηρίζοντας τον φορέα μας και τον δεύτερο γιατί προκάλεσε την αφορμή για την πρωτοβουλία του φορέα σας.

 

                        Ο Διευθυντής                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                  Κυρίτσης Βασίλειος                                          Πεταλάς Σάββας