Επιστολή Δημάρχου Ρόδου στον υπουργό Παιδείας για μαθητικό τουρισμό

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια η καθιερωμένη πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (Γ.Ε.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) δεν γίνεται πλέον στο εσωτερικό της χώρας και τα ελληνικά νησιά αλλά υπάρχει σαφής προτίμηση των μαθητών προς τις χώρες του εξωτερικού.

Επιπλέον, η εκδρομή αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/2.12.2011) “Εκδρομές – Μετακινήσεις Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, γεγονός που ενθαρρύνει τις εκδρομές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της παραπάνω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης, για την πραγματοποίηση της εκδρομής απαιτείται η συμμετοχή του 70% του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου, γεγονός που σημαίνει ότι, κατά  το τρέχον σχολικό έτος, θα πραγματοποιηθούν ελάχιστες πολυήμερες μαθητικές εκδρομές, λόγω της οικονομικής κρίσης με τεράστιες συνέπειες στον κλάδο του τουρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα και το σκοπό του νομοθέτη, όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης “Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος” παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου το υπουργείο σας να προωθήσει τον μαθητικό τουρισμό προς το εσωτερικό της χώρας δίνοντας κίνητρα και παρέχοντας διευκολύνσεις προς στους μαθητές με σκοπό να επιλέξουν περιοχές με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, με πολιτιστικά μνημεία μοναδικής κληρονομιάς καθώς και παραθαλάσσιες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ενισχύοντας παράλληλα τον χειμερινό τουρισμό και την τόνωση των νησιών μας που ταλανίζονται συνεπεία της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις εκδρομές στα ελληνικά νησιά όπου οι μαθητές χρειάζονται περισσότερες ημέρες με τα ακτοπλοϊκά μέσα, λόγω και της οικονομικής κρίσης, η χρονική διάρκεια των εκδρομών να εξισούται με αυτή των εκδρομών στο εξωτερικό. Διαφορετικά, να περιορίσετε τις ημέρες εκδρομής στο εξωτερικό με ανώτατη διάρκεια αυτή των εκδρομών εντός της χώρας.

                                                                   Ο Δήμαρχος Ρόδου

                                                  

                                                                   Φώτης Χατζηδιάκος

Pin It on Pinterest

Share This