Ενημέρωση για τα μη ηλεκροδοτούμενα ακίνητα

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.2130/93 του Τ.Α.Π. οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων καθώς και εκείνων που έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης να προσέλθουν στο Τμήμα Προσόδων-Γραφείο ΤΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου για να το δηλώσουν.

ΠΛΗΡ.:22413-63226

            22413-63228

            22413-63229

            22413-63230