Οι αλλαγές στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με στόχο να γίνει πιο σαφές το νομικό πλαίσιο, που αφορά στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων, εισάγει στο σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και μορφές συλλογικής οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου», τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη (υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας, παραλαβή του ζώου) να γίνεται και από νόμιμο εκπρόσωπό του.
Επίσης, καταργείται η απαγόρευση διατήρησης και παραμονής των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας, καθόσον η διάταξη αυτή θεσπίζει κανόνα προς εφαρμογή στο έδαφος άλλου κράτους – μέλους και ως εκ τούτου προσκρούει στο δίκαιο της Ε.Ε.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια