Ο Δήμαρχος ζήτησε από τον Γ.Γ. την επίσπευση των διαδικασιών αναφορικά με την μετεγκατάσταση των Ρομά


Συνάντηση εργασίας είχε  ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος με τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Νίκο Θεοδωρίδη για το θέμα της μετεγκατάστασης των Ρομά.

Με αφορμή την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), καθώς και το τελευταίο περιστατικό μεταξύ ομάδας Ρομά και οδηγούς ταξί, που διαδραματίστηκε στην περιοχή του Κορακόνερου, ο Δήμαρχος ζήτησε από τον Γ.Γ. την επίσπευση των διαδικασιών αναφορικά με την μετεγκατάσταση των Ρομά, στη περιοχή που έχει υποδείξει το Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αύγουστο 2015.

Ο κ. Χατζηδιάκος τόνισε πως για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και των οδηγών των αυτοκινήτων που διέρχονται από την εν λόγω περιοχή, καθώς και για λόγους υγιεινής η απομάκρυνση του πληθυσμού αυτού κρίνεται αναγκαία και επιβαλλόμενη. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Γ.Γ. για την εξέλιξη της εργολαβίας η οποία είναι έτοιμη να λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Ρόδου υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ρόδου εμμένει στην απόφαση του για την τοποθεσία της προσωρινής τους μετεγκατάστασης τους, μέχρι την οριστική ενσωμάτωση τους με την επιδότηση ενοικίου, ενημερώνοντας τον κ. Θεοδωρίδη, ότι η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Η επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Ρόδου στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. είναι η κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 29.7.2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ.: 2/ 2/62129

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Προς :

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δ/νση Συντονισμού και Οργάνωσης

Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης

υπόψη Προέδρου Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Π. Τζιάρα

Fax: 213 2039763

e-mail: [email protected]

Ταχ. Δ/νση :

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : Φαξ :

Ηλεκ/κό Ταχ.: Ιστοσελίδα :

Πλ. Ελευθερίας 1

Τ.Κ. 851 00 – ΡΟΔΟΣ

Γ. Στεργίου

2241361384

2241046323

[email protected]

www.rhodes.gr

Θέμα: «Σχετικά με την στέγαση των ΡΟΜΑ στην περιοχή της Ρόδου»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 6948/26.7.2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η παρούσα δημοτική αρχή έπειτα από 20 και πλέον χρόνια αποφάσισε, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, να δρομολογήσει μια λύση που στοχεύει στην οριστική επίλυση του ζητήματος της μόνιμης εγκατάστασης της κοινότητας των Ρομά από τον χώρο, όπου επί μακρόν διαβιούν (Καρακόνερο).

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου εκπόνησαν ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το οποίο καταρτίστηκε το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Το προαναφερόμενο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αφορά στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην ενσωμάτωση των Ρομά με την επιδότηση ενοικίου, που αποτελεί τον κύριο και απώτερο στόχο του Δήμου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου αποτελεί η απομάκρυνση των Ρομά από το Καρακόνερο και η προσωρινή τους μετεγκατάσταση σε νέο καταυλισμό.

Συνεπώς, το δημοτικό συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό 485/2015 απόφασή του, καθόρισε τον χώρο για την μετεγκατάσταση των Ρομά, ο οποίος βρίσκεται στις παρυφές του αστικού ιστού της Ρόδου. Με την προτεινόμενη τοποθεσία επιτυγχάνεται αφενός η παροχή της απαιτούμενης προστασίας και η αποφυγή της αυθαίρετης εγκατάστασής τους σε άλλη περιοχή, αφετέρου προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Όσον αφορά την λειτουργικότητα του χώρου, στην οποία αναφέρεστε στην επιστολή σας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έχει ορίσει επιτροπή, η οποία είναι η αρμόδια για να εξετάσει την καταλληλότητα της υποδειχθείσας τοποθεσίας και να αποφασίσει για τα έργα υποδομής που ενδεχομένως απαιτούνται.

Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε άρθρο τοπικής εφημερίδας αναφορικά με το πιο πρόσφατο (27.07), από μια σειρά καθημερινών επεισοδίων, που αποδεικνύουν την επιβεβλημένη απομάκρυνση της εν λόγω κοινότητας από το Καρακόνερο.

Ο Δήμος μας εμμένει στη συγκεκριμένη θέση, η οποία έχει προταθεί από αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη προνοιακών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια

0 Shares
Share
Tweet
Share
+1
Pin
Stumble