Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων η Μαρίζα Χατζηλαζάρου


Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρία Μαρίζα Χατζηλαζάρου συμμετείχε μέσω του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων (ΕΗΤΤΑ – European Historic Thermal Towns Association) με τίτλο «Discover the European Route of Thermal Heritage: Culture, Art, Architecture, History» που πραγματοποιήθηκε στη Λουτρόπολη Salsomaggiore της Ιταλίας την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Λουτρών Ποζάρ, του Λουτρακίου Κορινθίας και του Πηλοθεραπευτηρίου των Κρηνιδών Καβάλας. Στόχος του Δήμου Ρόδου είναι να ενταχθεί ως ενεργό μέλος (active member) στην ΕΗΤΤΑ καθώς οι Πηγές Καλλιθέας ήταν γνωστές παγκοσμίως για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Μέσα από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο χώρο των Ιαματικών Πηγών μέσα από την απόκτηση τεχνογνωσίας έτσι ώστε το προϊόν του Τουρισμού Υγείας να προσαρμοστεί στις διεθνείς εξελίξεις με προϊόντα και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στα επίπεδα της παγκόσμιας αγοράς.

Η EHTTA είναι η Ένωση των ιστορικότερων Λουτροπόλεων της Ευρώπης και μέλη της είναι οι Λουτροπόλεις Vichy της Γαλλίας, Acqui Therme της Ιταλίας, Bath της Μεγάλης Βρετανίας, Ourense της Ισπανίας, Salsomaggiore Therme της Ιταλίας και Spa του Βελγίου.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Ένωσης είναι η στήριξη της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ Λουτροπόλεων και Ιαματικών Πηγών, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε Οργανισμούς, διοικητικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικοοικονομικούς φορείς, η ενθάρρυνση της δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς φορείς και με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών δράσεων και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής διαδρομής Λουτροπόλεων, η ενθάρρυνση, προώθηση, ολοκλήρωση και ανάπτυξη της έρευνας, ανάλυσης μελετών και στατιστικών στον τομέα των Ιαματικών Πηγών κυρίως πάνω στην ιστορία και την καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και το νομικό και καταστατικό πλαίσιο αυτής της κληρονομιάς, η στήριξη και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των Ιαματικών Πηγών και η ένταξή της στις αναπτυξιακές πολιτικές των Λουτροπόλεων, η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των Ευρωπαϊκών Λουτροπόλεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι για την ενίσχυση του εισοδήματος και της κληρονομιάς τους, η ενθάρρυνση της ενιαίας ανάπτυξης των Λουτροπόλεων και η προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τους μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η θέσπιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχευμένων νόμων, στρατηγικών και καταλόγων για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Λουτροπόλεων, η πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης με έργα, ομιλίες και δίκτυα για τις πιθανότητες που προσφέρει το νομοθετικό πλαίσιο, οι στρατηγικές και οι διαθέσιμοι πόροι σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και σε τοπικό επίπεδο γύρω από την προστασία, διαφύλαξη, αποκατάσταση και προώθηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Λουτροπόλεων και ο σχεδιασμός και η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Τουριστικού Προϊόντος που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά (Αμερική, Ασία, Αυστραλία και άλλα) και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στις Λουτροπόλεις.

Η ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού ως εναλλακτική μορφή τουρισμού στη Ρόδο αποτελεί έναν από τους στόχους του Δήμου Ρόδου. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, αν και έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης λειτουργεί υποτυπωδώς στη χώρα μας. Με δεδομένο ότι υπάρχει διεθνώς μία αγορά είκοσι δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που επισκέπτονται θερμαλιστικούς τόπους, θα μπορούσαν να γίνουν σε τοπικό επίπεδο στοχευμένες ενέργειες προκειμένου το νησί μας να προσελκύσει σημαντικό κομμάτι της συγκεκριμένης αγοράς.

Η υδροθεραπεία και η θαλασσοθεραπεία θα μπορούσαν να είναι μία αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά τόσο για τη χώρα όσο και για τη Ρόδο καθώς στην Ελλάδα έως το 2005 υπήρχαν 112 ανακηρυγμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι οι οποίοι είναι δυνατό να αναπτυχθούν τουριστικά και τριάντα τέσσερις αναγνωρισμένοι με ΦΕΚ Φυσικοί Πόροι ως Ιαματικοί.

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) και μέλος της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού κύριος Μάρκος Δανάς με τον οποίο η κυρία Χατζηλαζάρου είχε στενή συνεργασία.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια