300.000 ευρώ στον ΠΡΟΤΟΥΡ εισηγείται ο Δήμαρχος για την «νεκρανάσταση» του


Το πόσο των 300.000 ευρώ εισηγείται με έγγραφο του ο Δήμαρχος Ρόδου για μια σειρά απο δράσεις για την στήριξη του Ροδιακού τουρισμού μέσω του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού.

«Θέμα: Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού

Σας υποβάλλουμε αίτημα επιχορήγησης έτους 2016, με βάση το Αρθρο 94 του Καλλικράτη, παράγραφος 30, ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ), για την πρώτη δόση του εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, ετησίου προϋπολογισμού Προγράμματος Δράσεων 2016 του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού.

Δράση 1: Βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Τουριστικού Marketing 5.000 € (συνολικά 20.000€)
Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εισηγήσεις ή μελέτη για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς τουριστικού marketing και προβολής.
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δράση 2: Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων 6.500€
Δράση 3: Προωθητικές ενέργειες για προσέλκυση ειδικών ομάδων τουριστών 5.000€
Δράση 4: Παραγωγή εντύπων 12.500€
Δράση 6: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 800€
Δράση 8: Νέες Δράσεις 20.000€
Δράση 9: Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις 12.000€
Δράση 10: Δημιουργία νέων Φορέων Τουρισμού
Δράση 11: Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices)
Δράση 12: Επιμορφωτικές δράσεις 2.000€
Δράση 13: Διαφημιστικές καταχωρήσεις 10.000€
Δράση 14: Δημιουργία Προωθητικού υλικού 25.000€
Δράση 15: Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 5.000€
Δράση 16: Ημέρες Θάλασσας 10.000€
Δράση 17: «Τα Ανταμώματα» Τοπική δράση 10.000€

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια