21 νέες προσλήψεις στο Νοσοκομείο Ρόδου

20160506_1500431468496994

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις προκηρύξεις 4Κ και 5Κ του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, εντός των προσεχών ημερών (μετά την δημοσίευση των διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) θα αναλάβουν υπηρεσία συνολικά 21 άτομα στο Νοσοκομείο της Ρόδου σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

Επίσης, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων από την 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου θα αναλάβουν υπηρεσία οι κάτωθι επικουρικοί ιατροί:
Ένας με ειδικότητα ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ένας με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ένας με ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ