Ρόδος : Ενενήντα δυο προσλήψεις στην καθαριότητα


Ενενήντα δυο προσλήψεις θα πραγματοποιήσει  Δήμος Ρόδου για την κάλυψη των αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με 8μηνη σύβμαση.

.Πρόκειται για οδηγούς απορριμματοφόρων , χείριστες φορτωτών , εργάτες καθαριότητας και συνοδούς εργάτες απορριμματοφόρων .

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη και δείτε τα προαπαιτούμενα και τα κριτήρια των υποψηφίων για τις θέσεις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια