Σε εξέλιξη η προκήρυξη θέσεων Κέντρων Υγείας & Περιφερειακών Ιατρείων στο χώρο ευθύνης του Ι.Σ.Ρόδου


Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους της επικράτειας,  για την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που είναι σε εξέλιξη για την στελέχωση των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε

α. Γενικούς Ιατρούς –

β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου –

γ. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία.

Βάσει του με αριθμ.πρωτ, ΔΠΑΠ15679/27-4-2015 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ από τα ιατρεία αυτά ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ιατρούς πως διαθέτουν ΔΩΡΕΑΝ στέγη τα κάτωθι Περιφερειακά Ιατρεία:

  • Π.Ι. Κατταβιάς που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Αρχαγγέλου.
  • Π.Ι. Σύμης που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Έμπωνας.
  • Π.Ι. Μεγίστης (Καστελλόριζο) που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Έμπωνας.

Επίσης, στα κάτωθι Ιατρεία πέρα από την ΔΩΡΕΑΝ στέγη, θα προσφέρεται και ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση.

  • Π.Ι. Ολύμπου Καρπάθου που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Καρπάθου.
  • Π.Ι. Μεσοχωρίου που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Καρπάθου.
  • Π.Ι. Μενετών που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Καρπάθου.
  • Π.Ι. Κάσου που υπάγεται στο ΠΕΔΥ Καρπάθου.

Επίσης, υπενθυμίζουμε πως αν οι θέσεις καταληφθούν από Γενικούς Ιατρούς, τότε προβλέπεται και μηνιαίο επίδομα 450 ευρώ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης τους, με πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ 7ΠΔ17ΛΞ-ΕΡΟ).

Επισυνάπτουμε τα κενά ιατρεία που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 06 Αυγούστου 2015.

Προκήρυξη για Περιφερειακά Ιατρεία Νήσου Ρόδου

ΠΕΔΥ ΠΙ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Α

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ

 

ΚΕΝΟ ΠΕΔΥ ΚΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ Υ

ΠΕΔΥ ΠΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 15/5/2015 ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ

Υ

* ΠΕΔΥ ΠΙ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟ Υ Α * ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ

 

3/12/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΕΜΠΩΝΑ

Προκήρυξη για Περιφερειακά Ιατρεία Νήσων Επαρχίας Ρόδου

*ΠΕΔΥ ΠΙ ΣΥΜΗΣ Β* ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ

 

ΚΕΝΟ ΠΕΔΥ ΚΥ

ΕΜΠΩΝΑ

*ΠΕΔΥ ΠΙ

ΧΑΛΚΗΣ Α*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 2/10/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΕΜΠΩΝΑ

* ΠΕΔΥ ΠΙ

ΤΗΛΟΥ Β*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΠΕΔΥ ΚΥ

ΕΜΠΩΝΑ

Προκήρυξη για Περιφερειακά Ιατρεία Καρπάθου 

*ΠΕΔΥ ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Α*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 16/10/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

* ΠΕΔΥ ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ

Α*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ

(ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ131)

27/7/2012 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

* ΠΕΔΥ ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ Υ Α * ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 14/3/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Προκήρυξη για Περιφερειακά Ιατρεία Κάσου 

* ΠΕΔΥ ΠΙ

ΚΑΣΟΥ Β*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 5/6/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

*ΠΕΔΥ ΠΙ

ΚΑΣΟΥ Γ*

ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΓΟΝΟ 2/10/2013 ΠΕΔΥ ΚΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Για το Δ.Σ.


             Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας

       Χρήστος Απ. Μαντάς Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια