Πληροφορίες για έκδοση άδειας απόσταξης σούμας


Ενημερώνουμε τους αμπελοκαλλιεργητές, που ενδιαφέρονται για την έκδοση άδειας απόσταξης σούμας σε καζάνια μέχρι 130 λίτρα, πως η Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου της Ρόδου εκδίδει βεβαιώσεις καλλιέργειας για αμπέλια τα οποία είναι έκτασης μικρότερης του ενός (1) στρέμματος και όχι σε γραμμική καλλιέργεια (παρά μόνο διάσπαρτα ή σε περιμετρική φύτευση). Οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται αφού πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι.

Οι αμπελοκαλλιεργητές με έκταση άνω του ενός (1) στρέμματος ή με καλλιέργειες γραμμικής φύτευσης κάτω του ενός (1) στρέμματος θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια