Ανακοίνωση της ΝΕΦΕ Δωδ/σου για τις εσωκομματικές εκλογές


Εν όψει του Ι΄ τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας  που θα διεξαχθεί στις 22-24 Απριλίου 2016, θα πραγματοποιηθούν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπων(Συνέδρων) για το Συνέδριο.

 
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η ΝΕΦΕ Δωδ/σου και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της ΔΗΜ.ΤΟ. Ρόδου θα στεγάζονται από την Δευτέρα 21/03/2016 και ώρα 17.00.στα γραφεία της ΝΟΔΕ Δωδ/σου, οδός Αυστραλίας αρ. 50, 1ος όροφος(τηλ. επικοινωνίας :2241036400).

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’αρ. πρωτ. 267/19.02.2016 Βασικής Εγκυκλίου της Νέας Δημοκρατίας που αφορά τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016, το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εκλογών έχει ως εξής:

1)Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή:
-Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.
-Των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών.
-Των αντιπροσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.
2) Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
3) Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, από την 08:00 έως την 14:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος που πλειοψήφησε δεν έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων της εκλογής, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί αμέσως μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με την διάταξη της § 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης, και θα διαρκέσει σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 της Εγκυκλίου αυτής.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για Πρόεδροι των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων και για μέλη των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση υποψηφιότητας τους εγγράφως και επί αποδείξει στις αρμόδιες Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (αποκλειστικά σε ειδικό Έντυπο που θα προμηθεύονται από τις αρμόδιες Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές), με την οποία θα συνυποβάλλουν φωτοτυπικό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , ενώ οι ενδιαφερόμενοι για αντιπρόσωποι (σύνεδροι) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο και οι ενδιαφερόμενοι για Υπεύθυνοι των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση υποψηφιότητας τους εγγράφως και επί αποδείξει στη ΝΕΦΕ Δωδ/σου (αποκλειστικά σε ειδικό Έντυπο που θα προμηθεύονται από τη ΝΕΦΕ Δωδ/σου), με την οποία θα συνυποβάλλουν φωτοτυπικό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ειδικότερα οι υποψήφιοι για Υπεύθυνοι των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων και οποιοδήποτε έγγραφο προκύπτει η επαγγελματική τους ιδιότητα
από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 από ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι και τη Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 ώρα 20:00 μ.μ.
Ειδικότερα
-Οι υποψήφιοι για την Προεδρία των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων θα πρέπει, την υποβολή της έγγραφης υποψηφιότητάς τους να την  συνοδεύουν απαραιτήτως  υπογραφές 20 μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι οι εκλογικοί κατάλογοι των εκλογέων της ΔΗΜ.ΤΟ Ρόδου θα είναι αναρτημένοι στα γραφεία της ΝΟΔΕ Δωδ/σου, οδός Αυστραλίας αρ. 50, 1ος όροφος (τηλ. Επικοινωνίας :2241036400) από την Δευτέρα 21/03/2016 και ώρα 17.00.
Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της ΔΗΜ.ΤΟ Ρόδου και η ΝΕΦΕ Δωδ.σου, θα παραλαμβάνουν αιτήσεις των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΝΟΔΕ Δωδ/σου, οδός Αυστραλίας αρ. 50, 1ος όροφος(τηλ. επικοινωνίας :2241036400) τις εξής ημερομηνίες και ώρες :

 
Tη Δευτέρα 21/03/2016 από ώρα 17.00 έως 22.00
Την Τρίτη 22/03/2016 από ώρα 17.00 έως 22.00
Την Τετάρτη 23/03/2016 από ώρα 17.00 έως 20.00
Για τις υπόλοιπες ΔΗΜ.ΤΟ. του Νομού Δωδ/σου, πληροφορίες στις κατά τόπους ΔΗΜ.ΤΟ.

 
Για τα εκλογικά τμήματα θα δημοσιευθεί ξεχωριστή ανακοίνωση, όπως επίσης και για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου Ν.Ο.

 

 

Η ΝΕΦΕ Δωδ/σου

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια