Φωτίστηκαν και πεζοδρομήθηκαν οι Τρεις Μύλοι

20160610_Φωτισμός φάρων - φάρου Αγ Νικολάου(1)

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προέβει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της όπως την πεζοδρόμηση του τμήματος του μώλου έμπροσθεν των τριών μύλων που οδηγεί στο Φάρο του Αγίου Νικολάου καθώς επίσης και στην φωταγώγηση των Μύλων αναδεικνύοντας έτσι το Ιστορικό Μνημείο