Στη Ρόδο ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ïìéëßá ôïõ  ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïõ ÌåúìáñÜêç ìå ðïëéôåõôÝò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ÔåôÜñôç 26 Áõãïýóôïõ2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλεως Ρόδου, Κωνσταντίνου του Υδραίου, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στη Ρόδο.