2.000 μαθητές εκθέτουν φαρμακευτικά φυτά και τις δημιουργίες τους

FSD-Poster-Web
2.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣTO ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α’ ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ»
FSD-Poster-Web