Το νέο λογότυπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (Σ.Α.Δ.) στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο ανανέωσης και επικαιροποίησης της ταυτότητας η οποία θα τον εκπροσωπεί σε κάθε δράση του, πραγματοποίησε διαγωνισμό ιδεών, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Σ.Α.Δ.»

Στον διαγωνισμό κλήθηκαν οι Δωδεκανήσιοι αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν, να εκφραστούν σχεδιαστικά και να συνδέσουν τη φυσιογνωμία του τόπου μας, την αρχιτεκτονική, τον χώρο και τον Σύλλογο, καθώς και να δημιουργήσουν τη νοητική εκείνη εικόνα που αποτυπώνεται στη μνήμη όχι μόνο των αρχιτεκτόνων αλλά ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.
Συνολικά υποβλήθηκαν επτά (7) προτάσεις των συναδέλφων, οι οποίες συνοδεύονται από το επεξηγηματικό κείμενο του δημιουργικού – τη σύλληψη της ιδέας. Η διαδικασία της ψήφισης έγινε ηλεκτρονικά με δικαίωμα επιλογής (1) μίας εκ των προτάσεων.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Δ. ευχαριστεί τους συναδέλφους: Κατερίνα Κάζα, Μαριέττα Λόγγου, Κυριάκο Μάγο, Αναστασία Μαργιέ, Γιάννη Ματσαμά, Ειρήνη Φρατζή, Διονύση Φωτόπουλο, για την προσφορά τους στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου μέσω της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό του λογότυπου του Συλλόγου μας και έδωσαν το παρόν με τη δημιουργική τους έκφραση, τα μέλη του Συλλόγου μας που συμμετείχαν με την ψήφο τους στον διαγωνισμό, καθώς και τον συνάδελφό μας Γιάννη Μαρουλάκη για την ψηφιακή οργάνωση του διαγωνισμού.
Τέλος, συγχαίρει και ευχαριστεί τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κυριάκο Μάγο για τη διάκριση της συμμετοχής του, η οποία θα αποτελέσει το επίσημο λογότυπο του Συλλόγου μας.
Στη συνέχεια παραθέτουμε την περιγραφή του διακριθέντος λογότυπου καθώς και τις υποβληθείσες συμμετοχές των συναδέλφων μας.

O Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Σκιαδόπουλος
Αναστασία Μαργιέ
Σύμφωνα με την περιγραφή του συναδέλφου μας Κυριάκου Μάγου:
Βασικοί άξονες σχεδιασμού του προτεινόμενου λογότυπου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου είναι οι ακόλουθοι:
1. Εύληπτη αναφορά σε κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία που απαντώνται σε όλα τα νησιά του συμπλέγματος. Το προτεινόμενο λογότυπο έχει σχεδιαστικές αναφορές στο «χοχλάκι» που κοσμεί τις περισσότερες από τις αυλές των παραδοσιακών σπιτιών από τα Δωδεκάνησα.
2. Αναφορά στο σύνολο των νησιών. Ο ΣΑΔ δραστηριοποιείται και στα δώδεκα (12) νησιά γι’ αυτό και δεν προκρίθηκε η ιδέα της ανάδειξης γνωστών αρχιτεκτονικών στοιχείων από συγκεκριμένα μεγάλα νησιά. Στο προτεινόμενο λογότυπο το σχήμα αποτελείται από δώδεκα (12) ισάξια σχήματα, τα οποία συνθέτουν τον γνωστό σε όλους ρόδακα.
3. Το νέο λογότυπο θα πρέπει να έχει αναφορές στην ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής σκέψης σε αντίθεση με την δεσπόζουσα αντίληψη της κατασκευής χωρίς μελέτη και με κριτήρια που δεν οδηγούν στην παραγωγή ποιοτικού χώρου. Γι’ αυτό και δόθηκε έμφαση στη γεωμετρία. Εξάγωνο με πλευρά ίση με την ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου. Σχήμα απλό στην κατασκευή που κρύβει ιδιαίτερα γεωμετρικά στοιχεία.
4. Τέλος, το κυκλικό σχήμα και η αλληλεξάρτηση των μερών για τη δημιουργία του συνόλου αναφέρονται στη λογική της αρμονικής και ανιδιοτελούς συνεργασίας για το κοινό καλό, που θα πρέπει να διέπει τον ΣΑΔ και τα μέλη του.

sad

Untitled

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια