Κλειστός δρόμος στην πόλη της Ρόδου λόγω έργων


Ότι από το πρωί της Τρίτης 01 – 11 – 2016 στην πόλη της Ρόδου θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τµήµα της οδού Ιερού Λόχου µετά από την συμβολή της µε την οδό Εθελοντών Δωδ/σίων µέχρι και την 7ης Μαρτίου, το οποίο θα παραµείνει κλειστό, για διάστηµα περίπου (5) ηµερών.

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούµε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης καθώς η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από τους παράπλευρους δρόµους, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια