Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους στα Δωδεκάνησα


Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναγνωρίζοντας το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα της ανεργίας, τις ανάγκες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών καθώς και σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης πολυάριθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου στο πλαίσιο προηγούμενων Π.Σ., παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην προώθηση της Δια Βίου Μάθησης ως κύριο μηχανισμό άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η υπογραφή μίας Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Λέρο, κατόπιν εισήγησης του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου δια βίου μάθησης Αγγελου Ανανία.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης συνολικής διάρκειας 5.000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα πραγματοποιηθούν στο Νομό Δωδεκανήσου στις θεματικές κατηγορίες: α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ δ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ε) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Επίσης προβλέπεται η υλοποίηση/συνδιοργάνωση παράλληλων επιμορφώσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως ημερίδες και εκδηλώσεις ειδικού χαρακτήρα με διακεκριμένους ομιλητές, συνέδρια, διαγωνισμοί που προάγουν επαγγελματικές δεξιότητες, ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, επαγγελματικός προσανατολισμός ή επαναπροσανατολισμός, δράσεις ομαδικής συμβουλευτικής για την προώθηση (ένταξη ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας κ.α.

Το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, με στόχο να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των καταρτίσεων κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο, καθώς θεωρείται ο καταλληλότερος χρόνος διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων στα τουριστικά νησιά.

Φορέας υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου θα είναι το Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε., ένας από τους σπουδαιότερους οργανισμούς κατάρτισης στο Νότιο Αιγαίο, με πολυετή εμπειρία και παρουσία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων καθώς και δράσεις ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά την τελευταία τριετία έχουν υλοποιηθεί από το  ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. πάνω από 20.000 ώρες επιμόρφωσης και κατάρτισης, σε πολλαπλά θεματικά πεδία, σχεδόν στο σύνολο των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας στη Ρόδο καθώς και με Δήμους, τοπικούς φορείς, συλλόγους και φυσικά Περιφερειακούς Συμβούλους. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει τις δράσεις που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς μέχρι το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) το οποίο θα πληρωθεί από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια