Νέα τμήματα απο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σύμης


«ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ»
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σύμης και το Υπουργείο το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύμης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύμης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.10
Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων
25
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.2
Βελτιώνω την ορθογραφία μου (Δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι το έχουν ήδη παρακολουθήσει)

25
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)-(δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι το έχουν ήδη παρακολουθήσει)
25
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.9
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.10
Τοπική Ιστορία (Δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι το έχουν ήδη παρακολουθήσει)

25

8.34
Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας
25
8.50
Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί (Δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι το έχουν ήδη παρακολουθήσει)
50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης -η οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης www.dimos-symis.com καθώς και στην ομάδα του Facebook ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ- μαζί με την υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας μόλις ενταχθείτε σε κάποιο τμήμα. Αιτήσεις μπορείτε επίσης να βρείτε στο Δήμο Σύμης στ 2ο όροφο.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια