Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στα Δωδεκάνησα

This 2006 photograph depicts a female Aedes aegypti mosquito while she was in the process of acquiring a blood meal from her human host, who in this instance, was actually the biomedical photographer, James Gathany, at the Centers for Disease Control. Researchers on May 17, 2007 published the genome -- a map of the genetic composition -- of the mosquito species Aedes aegypti, a connoisseur of human blood that spreads disease in tropical and sub-tropical locales worldwide.    REUTERS/James Gathany/Centers for Disease Control/Handout    (UNITED STATES).  EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES.

Έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται και φέτος, σε όλη την Δωδεκάνησο, με πρωτοβουλία και πιστώσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, (σε Δημόσιους Χώρους), που επιβλέπεται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Δωδ/σου.
Το πρόβλημα των κουνουπιών αφορά στην υγεία όλων καθώς και στην ποιότητα ζωής και θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους πολίτες για τους τρόπους αντιμετώπισής του, γεγονός που κρίνεται αναγκαίο, τόσο για την αποφυγή των οχλήσεων από τσιμπήματα, όσο και για την προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών
Αναλυτικά κρίνεται αναγκαία η συμβολή των πολιτών στη εξουδετέρωση των ενδοοικιακών και περιοικιακών εστιών, που είναι κάθε ποσότητα στάσιμου νερού, όπως άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, ανοικτές αποχετεύσεις, φραγμένες υδρορροές, ντεπόζιτα, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία και άλλα αντικείμενα, που ενδέχεται να συγκρατήσουν  νερό, καθώς και οι αγωγοί αερισμού βόθρων.
Οι εστίες εκκόλαψης πρέπει να μειωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, με την εκκένωση των δεξαμενών και άλλων ανοικτών δοχείων, την επικάλυψη των ανοικτών φρεατίων και την απόφραξη των υδρορροών.
Επιπλέον συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και προστασίας στις εστίες που είναι αδύνατη η κατάργησή τους.
Ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και άλλων επιχειρήσεων, έχουν την υποχρέωση να ανιχνεύουν και να εξουδετερώνουν τις εστίες που έχουν  δημιουργηθεί μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις τους.
Με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταπολέμηση των κουνουπιών, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά προς όφελος πάντα της Δημόσιας Υγείας.