Σ.Καρίκης για Ακταίον : Αλίμονο να μην συμμετέχει ο Ροδίτης και η Ροδίτισσα στις διαδικασίες αξιοποίησης της περιουσίας του Ροδίτη και της Ροδίτισσας


Σ. ΚΑΡΙΚΗΣ: «Αλίμονο να μην συμμετέχει ο Ροδίτης και η Ροδίτισσα στις διαδικασίες αξιοποίησης της περιουσίας του Ροδίτη και της Ροδίτισσας»

Είχαμε προβλέψει και γι αυτό κατηγορηματικά είχαμε τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία εκμίσθωσης του ΑΚΤΑΙΟΝ, ζητώντας τον καθορισμό αρχικής τιμής μισθώματος στο ποσό των 15.000,00 ευρώ , την αφαίρεση της ζητούμενης προϋπόθεσης ενασχόλησης των συμμετεχόντων με την εστίαση, διατηρήσαμε επιφύλαξη για τη θέσπιση στο ύψος εισοδήματος των συμμετεχόντων στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και ζητήσαμε τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου με εγγυητικές επιστολές και όχι με έμμεσους και ανούσιους αποκλεισμούς.
Είχαμε πει ότι προτιμάμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου, να καθορισθεί η τιμή εκκίνησης στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, ακόμη και αν ο διαγωνισμός ήταν άγονος ,διαβλέποντας ακριβώς αυτό που συνέβη. Να μην υπάρχει συμμετοχή και να διαμορφωθεί το μίσθωμα στο αρχικό ποσό, ποσό που εμείς θεωρούμε υπερβολικά χαμηλό σχετιζόμενο με την ιδιαίτερα υψηλή εμπορική αξία του ΑΚΤΑΙΟΝ. Γι αυτό και καταψηφίσαμε την πρόταση της δημοτικής αρχής . Δικαιωθήκαμε πολύ γρήγορα .
Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος πολύ σοβαρός .
Ουσιαστικά οδηγηθήκαμε στον αποκλεισμό των Ροδίων επιχειρηματιών, γεγονός που εμείς θεωρούμε καταστροφικό.
Αλίμονο να μην συμμετέχει ο Ροδίτης και η Ροδίτισσα στις διαδικασίες αξιοποίησης της περιουσίας του Ροδίτη και της Ροδίτισσας.
Ας μην πανηγυρίζει λοιπόν η δημοτική αρχή.
Την καλούμε να προχωρήσει σε μια νέα διαδικασία, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των επιχειρηματιών του τόπου μας, αλλά κυρίως ένα αποτέλεσμα που θα είναι πολύ καλύτερο από το σημερινό για το Δήμο και τον τόπο μας. Δεν έχει άλλο περιθώριο .
Αυτό τον καλεί να κάνει το σύνολο του ροδιακού λαού.
Ρόδος, 17 Δεκεμβρίου 2015
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια