Επιστολή Γ.Υψηλάντη στον Ε.Μανδρακό : «…σας καλώ για ύστατη φορά να αναλάβετε τις ευθύνες σας»


Κύριε Πρόεδρε,

Ευθύς εξαρχής οφείλω να τονίσω ότι λυπάμαι πολύ που αναγκάζομαι να σας απευθύνω την παρούσα επιστολή. Ελπίζω όμως να κατανοήσετε, ότι λόγοι προσωπικής συμπάθειας, φιλίας και εκτίμησης (αυτά θεωρείστε τα δεδομένα), δεν μπορούν και δεν πρέπει να μας αποτρέπουν από το να υπηρετούμε το θεσμικό μας καθήκον.
Εξελέγητε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, με την θετική ψήφο όλων των παρατάξεων του σώματος. Ακόμα κι αν δεν είχε γίνει έτσι, ο θεσμικός σας ρόλος είναι σαφής. Είστε Πρόεδρος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου κι όχι μιας παρατάξεως. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις σας, απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυστυχώς όλα τα παραπάνω παραβιάσθηκαν για μια ακόμα φορά με τον πιο βάναυσο τρόπο! Το μερίδιο ευθύνης σας, είναι καθοριστικό. Αναφέρομαι φυσικά, στην τελευταία Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Στην πρόσκληση την οποία μας δώσατε στις 19/2/2016, αναφέρεστε σε μια σειρά διατάξεις με βάση τις οποίες μας απευθύνατε την πρόσκληση. Σας ερωτώ ευθέως κ. Πρόεδρε, μπήκατε στον κόπο να τις διαβάσετε; Γνωρίζετε τι λένε αυτές οι διατάξεις; Τις τηρήσατε, έστω και στο ελάχιστο; Προφανώς όχι, γιατί αν τις διαβάσατε και έγιναν όσα έγιναν, τότε ακόμα χειρότερα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έγιναν εσκεμμένα.
Επιτρέψτε μου λοιπόν, να σας θυμίσω εγώ, τι ακριβώς λένε:
1/. Το άρθρο 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ.14 του Ν.3731/2008, αναφέρει στην παρ. 2 «Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώ­νεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινω­νικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγ­ματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλο­γικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορι­κοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων».
Το τηρήσατε κ. Πρόεδρε; Προφανώς όχι.
Στο ίδιο άρθρο, η παρ. 4, αναφέρει: «Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρα­τάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων».
Το τηρήσατε κ. Πρόεδρε; Προφανώς όχι, αφού στην ενημέρωση που λάβαμε μια μέρα πριν τη συνεδρίαση από το e-mail σας, με τον κατάλογο, τη σειρά και τον χρόνο των ομιλητών, αποκλείσατε αυθαίρετα και παράνομα, τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τους δημοτικούς συμβούλους τους. Κι αυτή ήταν η μοναδική σας επαφή -τουλάχιστον μ’ εμένα- από τις 19 Φεβρουαρίου έως και σήμερα.
2/. Το άρθρο 13, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου θεσμικά οφείλεται να είστε ο θεματοφύλακας, αναφέρει στην παρ. 4 «Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν».
Το τηρήσατε κ. Πρόεδρε; Θέσατε στη διάθεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης όχι πέντε, αλλά έστω και μια μέρα πριν, το κείμενο του απολογισμού και τα στοιχεία του; Όχι.
Στο ίδιο άρθρο η παρ. 5 αναφέρει: «Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων».
Το τηρήσατε κ. Πρόεδρε; Όχι βέβαια! Αντιθέτως μας αποκλείσατε παρανόμως το δικαίωμα τοποθέτησης.
Το χειρότερο όμως είναι, ότι μας εγκαλείτε κι από πάνω, γιατί δεν ήρθαμε στη συνεδρίαση. Εμείς αισθανόμαστε βαρύτερη την ευθύνη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Για το λόγο αυτό δεν νομιμοποιούμε με την παρουσία μας, τη βάναυση παραβίασή τους. Η ευθύνη για την αναγκαστική απουσία μας, είναι όλη δική σας.
Κι αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η ελάχιστη αντίδραση μας. Μπορούμε βεβαίως να προσφύγουμε κατά του κύρους της διαδικασίας και να την ακυρώσουμε συνολικά. Αν δεν το κάνουμε, θα είναι για ένα απλό λόγο. Η κοινωνία δεν έχει όρεξη για επανάληψη μιας υπερ-εξάωρης παράστασης του «τίποτα», με δανεικό φωτισμό από το λαμπερό ταξίδι της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας όλων των Ροδίων.
Κύριε Πρόεδρε, σας καλώ για ύστατη φορά να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Οφείλετε να επωμισθείτε πλήρως όσα απορρέουν από τη θεσμική σας ιδιότητα και να τα υπηρετήσετε με συνέπεια, όπως τα υπηρέτησαν με αξιοσημείωτη επάρκεια, σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής του τόπου μας.

Με εκτίμηση,
Ο επικεφαλής της ΡΟΠΟΑΝ
Γιώργος Υψηλάντης

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια