Γιώργος Υψηλάντης – Η ΡΟΠΟΑΝ ζητά να ακυρωθεί άμεσα ο διαγωνισμός για το ΑΚΤΑΙΟΝ!


Οι καθεστωτικές αντιλήψεις και συμπεριφορές της δημοτικής αρχής -του Δημάρχου προσωπικά-, οδηγούν σε φιάσκο τη διαδικασία αξιοποίησης του ΑΚΤΑΙΟΝ από τη ΔΕΡΜ Α.Ε.

Παρά τις προτάσεις μας για μια άλλου είδους διαχείριση του ταλαιπωρημένου πράγματι ΑΚΤΑΙΟΝ, στηριγμένη στη συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνικής οικονομίας  όπως για παράδειγμα η προγραμματική σύμβαση με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία και συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων επισιτισμού, εντέλει συμφωνήσαμε στην εύκολη και γρήγορη οδό που επέλεξε η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΕΡΜ Α.Ε., αυτήν της εκμίσθωσης μετά από διαγωνισμό. Όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μετέχουμε στο Δ.Σ. της ΔΕΡΜ A.E., καταθέσαμε προτάσεις για τη διαμόρφωση του αρχικού σχεδίου διακήρυξης, που στόχο είχαν να διασφαλίσουν το συμφέρον του Δήμου, τον χαρακτήρα και την ιστορία του ΑΚΤΑΙΟΝ, την ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό αλλά και την παρουσία Ροδιτών επιχειρηματιών σ’ αυτόν.

Όμως η δημοτική αρχή, σε μια ακόμα επίδειξη αλαζονείας και αυταρχισμού, καπέλωσε πανηγυρικά το Δ.Σ. της ΔΕΡΜ Α.Ε., επιβάλλοντας με τη δύναμη της πλειοψηφίας που διαθέτει στο δημοτικό συμβούλιο, το δικό της σχέδιο διακήρυξης, με τους δικούς της όρους, επικαλούμενη τη νομική εμπειρία που διαθέτει και κομπάζοντας για τη βεβαιότητά της ότι στον διαγωνισμό θα μετείχαν μεγάλα ονόματα του διεθνούς μάλιστα επιχειρηματικού στερεώματος!

Τις επιλογές της αυτές επικρίναμε και καταψηφίσαμε όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μετά μάλιστα και την άρνηση του Δημάρχου να αναβάλει κατά τρεις ημέρες τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να διαβουλευθεί με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων.

Η διαδικασία και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού λοιπόν, είναι αποκλειστική «επιτυχία» της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου προσωπικά. Ας δούμε συνοπτικά την εικόνα:

  • Η διακήρυξη όπως διαμορφώθηκε, δεν εγκρίθηκε στην τελική της μορφή από την δημοπρατούσα αρχή, το Δ.Σ. της ΔΕΡΜ Α.Ε.
  • Η διακήρυξη του διαγωνισμού είχε ασάφειες και σφάλματα, που επιχειρήθηκε να θεραπευτούν με διευκρινήσεις και ανακοινώσεις διόρθωσης, μέχρι και τέσσερις μέρες πριν τον διαγωνισμό.
  • Κατατέθηκε ένσταση δύο ενδιαφερομένων κι αντί να συγκληθεί έκτακτα το Δ.Σ. της ΔΕΡΜ Α.Ε. για ν’ αποφανθεί επ’ αυτής, η συνεδρίαση ορίστηκε δυο μέρες μετά τον διαγωνισμό!
  • Τέλος, το διεθνές ή το εθνικό έστω επιχειρηματικό στερέωμα (για το τοπικό, δεν το συζητάμε πια) εκπροσωπήθηκε με μια εταιρεία ιδιοκτήτη φούρνου και μια εργοληπτική έργων της ΔΕΗ.

Μετά τα παραπάνω, η δημοτική αρχή δεν μπορεί να πετάει τώρα το μπαλάκι στη ΔΕΡΜ Α.Ε. -την οποία απαξίωσε και καπέλωσε- προκειμένου ν’ αποφασίσει αυτή για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ευθύνη βαρύνει την ίδια, γιατί αυτή ανέλαβε την ευθύνη διαμόρφωσης των όρων και της πορείας του διαγωνισμού.

Η ΡΟΠΟΑΝ, καλεί τη δημοτική αρχή:

1/. Να προχωρήσει στην άμεση ακύρωση του διαγωνισμού, ως ασύμφορου λόγω μικρής συμμετοχής και ελλιπούς ανταγωνισμού σ’ αυτόν. Τονίζουμε το άμεσα, πριν το φιάσκο αποκτήσει κι άλλες διαστάσεις!

2/. Να εξετάσει άμεσα εναλλακτικές προτάσεις στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ΑΚΤΑΙΟΝ στη βάση των στοχεύσεων που αρχικά παραθέσαμε, όπως (και κατά σειρά προτεραιότητας):

  • Λειτουργία του ΑΚΤΑΙΟΝ σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνικής οικονομίας.
  • Λειτουργία του ΑΚΤΑΙΟΝ, με ίδιες δυνάμεις της ΔΕΡΜ Α.Ε. με ταυτόχρονη δράση στην κατεύθυνση νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την επιχείρηση να το λειτουργήσει αποτελεσματικά.
  • Επανάληψη έστω του διαγωνισμού εκμίσθωσης, με όρους που θα εξασφαλίζουν τη συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου κι όχι της δημοτικής πλειοψηφίας μόνο.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια