Ίδρυμα Ευγενίδου: Προκήρυξη υποτροφιών


Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 εννέα υποτροφίες για διπλωματούχους του Ε.Μ.Π., προκειμένου να κάνουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Οι τρείς υποτροφίες αφορούν στο εξωτερικό και είναι διάρκειας ενός έτους, ενώ οι άλλες έξι υποτροφίες αφορούν στο εσωτερικό, με διάρκεια έως τριών ετών.

Το ετήσιο ύψος κάθε υποτροφίας ορίζεται στο ποσό των 6.000 ευρώ για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στο ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) και 12.000 δολαρίων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 27ό έτος της ηλικίας τους, να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και ο βαθμός του διπλώματός τους να μην είναι κατώτερος του 7.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολής του ΕΜΠ από την οποία προέρχονται, ενώ θα ληφθεί επίσης υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η συνέντευξη που θα δώσουν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 1η Ιουλίου και οι συνεντεύξεις στις 2 Ιουλίου.

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) και στον ιστότοπο του ΕΜΠ (http://www.ntua.gr/ – Ανακοινώσεις Υποτροφιών) στις 5 Ιουνίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια