Επιχειρησιακή εκπαίδευση 80 ΑΔΤΕ στην Κω

adte

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2016, το προσωπικό της 80 ΑΔΤΕ ασκήθηκε επί πραγματικής βάσεως στην περιοχή ευθύνης του Σχηματισμού, στην Κω.