Πιστοποιητικό επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων


Με βάση το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πιστοποιητικό οφείλουν να διαθέτουν όλοι εκείνοι στο όνομα των οποίων εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων ή οι επιβλέποντες τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την απόκτηση του πιστοποιητικού από τους κατόχους θερμοκηπιακών μονάδων, παραγωγούς νωπών οπωροκηπευτικών-πωλητές λαϊκών αγορών, παραγωγούς που διακινούν προϊόντα στους χονδρεμπόρους καθώς και σε αυτούς που συμμετέχουν σε συνεργεία, που συγκροτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας κάθε χρόνο

Tο πιστοποιητικό χορηγείται έπειτα από επιτυχή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εδικά εξεταστικά κέντρα. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 Διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού

Οι ενδιαφερόμενοι για ν’ αποκτήσουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων πρέπει να δώσουν επιτυχώς εξετάσεις, σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. ως εξής:

α) 25 ευρώ  για την περίοδο μέχρι 30 Αυγούστου 2015

β) 50 ευρώ για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2015

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια