Τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στη λήψη αποφάσεων για το Γκολφ Αφάντου ζητά ο Δήμαρχος


Ο Δήμος Ρόδου απέστειλε αίτημα προς το Κεντρικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου προκειμένου εκπρόσωποί του να παραστούν στη συνεδρίασή του της 9ης Μαΐου και να παραθέσουν τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας καθώς και τις νομικές διαστάσεις του θέματος που αφορούν το Γκολφ Αφάντου.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά και τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες παραχωρούν σημαντικό μέρος του Γκολφ Αφάντου στην Αρχαιολογία.

Ο δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ζητά να παραστεί στη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου και με τη συμμετοχή του αρμόδιου νομικού συμβούλου προκειμένου να αναπτύξουν το μεγάλο ενδιαφέρον του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) του Αφάντου και την επιτέλους οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Στη συνάντηση θα επισημανθούν τα σημεία που κατά τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου δημιουργούν προβλήματα στην έκδοση και εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ ώστε ενδοκυβερνητικά να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή.

Να τονιστεί ότι προηγήθηκε η σύσκεψη που συγκάλεσε ο δήμαρχος Ρόδου με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και των Επιμελητηρίων ενώ χθες (Τετάρτη) συναντήθηκε και με τον επενδυτή του Γκολφ κ. Μερκούρη Αγγελιάδη.

Το αίτημα του Δήμου Ρόδου προς το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 2/33344/5-5-2016, με θέμα αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Αφάντου και παρακαλούμε όπως προσκληθούμε στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου όπου και θα συζητηθεί το ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) του Αφάντου, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και ως εκ τούτου έννομο συμφέρον του Δήμου Ρόδου για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου που αναπτύχθηκε με βάση τη διάσκεψη φορέων και υπηρεσιών που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 26 Απριλίου 2016 σχετικά με την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Αφάντου έχει ως εξής:

Α) Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αναοριοθέτησης του αρχαιολ. χώρου στη περιοχή Αφάντου είναι άκυρη, επειδή:

-1) Απαιτούνταν προηγουμένως κατά τον νόμο (αρ. 12 παρ. 4 του Ν. 3028/2002) οι γνώμες και των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομίας ,διότι στη περιοχή υπάρχουν δραστηριότητες αρμοδιότητας του ΕΟΤ (Γκολφ) και του ΤΑΙΠΕΔ (ΕΣΧΑΔΑ) .

– 2)Ανακριβώς βεβαιώνεται ότι από την απόφαση αναοριοθέτησης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό κατά παράβαση νόμου (αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 ως ισχύει), διότι αντίθετα οι περιορισμοί από οριοθετήσεις αρχαιολ. χώρων, αν είναι ουσιώδεις, συνεπάγονται αποζημιώσεις από το Δημόσιο (αρ. 19 Ν. 2028/2002) , ενώ , επιπλέον, και σε άλλη βάση, με τη ματαίωση του ΕΣΧΑΔΑ απομειούνται προβλεφθέντα μέσω ΤΑΙΠΕΔ έσοδα του προϋπολογισμού (Ν. 3986/2011).

-3) Σε σχέση με τις μέχρι σήμερα μικρών εκτάσεων οριοθετήσεις (ΦΕΚ Β 1604/199 και ΦΕΚ Β 1399/2000) , η αναοριοθέτηση τέτοιου τεράστιου μεγέθους, χωρίς προηγούμενες αρχαιολογικές ανακοινώσεις όπως φυσιολογικά θα έπρεπε να είχαν γίνει αν προέκυπτε αίφνης κάτι πολύ σημαντικό σε πράγματι νέα αρχαιολογικά δεδομένα , δεν πληροί τα απαιτούμενα από τον νόμο για την αναοριοθέτηση «δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου» (αρ. 12 του Ν. 30128/2002), ώστε πλην της έλλειψης νόμιμης και πλήρους αιτιολογίας (αρ. 17 του Ν. 2690/19990), η πράξη του υπουργού εκδόθηκε κατά κατάχρηση δικαιώματος και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (αρ. 25 Συνταγμ.), εξυπηρετώντας προφανώς άλλη σκοπιμότητα, σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία επίσπευσης ώστε να εκδοθεί πρώτη προ της ολοκλήρωσης – και εντεύθεν ματαίωσης- των ΕΣΧΑΔΑ στη ίδια ακριβώς περιοχή, η οποία φάση ολοκλήρωσης ήταν γεγονός γνωστό στο Υπουργείο Πολιτισμού , αφού επίσης συμμετέχει και στη εκπόνηση των ΕΣΧΑΔΑ.


Β) Τα ΕΣΧΑΔΑ τα οποία είναι στη φάση της ολοκλήρωσης στη περιοχή και τα οποία ως διοικητικός θεσμός συνιστούν κατά σύμπραξη όλης της δημόσιας διοίκησης ταχεία με ένα Διάταγμα συνολική πολεοδομική-περιβαλλοντική –αρχαιολογική -αιγιαλού αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων Ν. 3894/2010, κατά τη γνώμη μας ματαιώνονται επειδή :

Κατά νόμο διότι δεν επιτρέπονται σε χώρους που προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία (αρ. 11 παρ. 3 του Ν. 3986/2011).

Εν τοις πράγμασι, διότι η αναοριοθέτηση αρχαιολ. χώρων συνεπάγεται ότι κάποιες από τις περιοχές τους είναι πλέον εν δυνάμει να κηρυχθούν ζώνες προστασίας Α (πλήρης απαγόρευση δόμησης ) ή Β (μερικοί περιορισμοί δόμησης) (αρ. 13 Ν. 30128/2002) και σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε έργο θεμελίωσης και γενικά για κάθε οικοδ. δραστηριότητα, απαιτείται προηγούμενη εξάντληση αρχαιολ. εργασιών -ερευνών και στη συνέχεια, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολ. Συμβουλίου άδεια με απόφαση του Υπ. Πολιτισμού (αρ. 13 παρ. 1 του Ν. 3028/2002).

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια

0 Shares
Share
Tweet
Share
+1
Pin
Stumble