Διαγωνισμός από την Περιφέρεια για το έργο της αποκατάστασης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λάερμα – Προφύλια


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λάερμα – Προφύλια» με συνολικό προϋπολογισμό 75.000 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα – Προφύλια, με ανακατασκευή οδοστρωσίας, άρση καταπτώσεων, καθαρισμός αγωγών και κατασκευή τάφρων με σκυρόδεμα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/9/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ιερού Λόχου 4, Ρόδος).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, καθορίζεται στις ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια