Διαγωνισμό για την κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε τρεις δημοτικές ενότητες προκήρυξε ο Δήμος Ρόδου


Στην ανακατασκευή, συντήρηση και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, συνολικής επιφάνειας 3.500 τ.μ., με προϋπολογισμό 385.000 ευρώ, ξεκινάει προσεχώς η δημοτική Αρχή. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου, με την επωνυμία : Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων Πεζοδρομίων, εκτός πόλεως Ρόδου, με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συνεχόμενη ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και την εύκολη η χρήση τους από άτομα με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΑ).

Επιπρόσθετα, οι όροι εκτέλεσης του έργου είναι εναρμονισμένοι στον (Κτιριοδομικό Κανονισμό) περί πεζοδρομίων, σε ότι αφορά τις διαστάσεις, το είδος κατασκευής, το είδος υλικών των κρασπέδων, όπως επίσης και τις διαστάσεις των τμημάτων των πεζοδρομίων που θα διατεθούν για φύτευση δέντρων

Το ως άνω έργο θα εκτελεστεί σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου και θα καλύψει πάγιες ανάγκες των πολιτών και των επισκεπτών των περιοχών, παρά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην δημοπράτηση του έργου, από την αύξηση του Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα: Στη δημοτική ενότητα Λινδίων, Καλλιθέας και Ιαλυσού. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών, Διαγοριδών 1. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια