Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 450 μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ

9EB31169808E15F8F8D5525C9DFDF80E

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ, για δημοσίευση, η 3Κ/3025 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες (θέσεις – κλάδο κλπ) της ως άνω Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.