Το “DATA MEDITERRANEAN Academy” του TripAdvisor μετατίθεται για την άνοιξη στη Ρόδο


Γνωστοποιείται ότι η διεξαγωγή του “DATA MEDITERRANEAN Academy” του TripAdvisor στη Ρόδο, ύστερα από αίτημα των διοργανωτών για λόγους ανωτέρας βίας, μετατίθεται για την άνοιξη.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό η διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το διάστημα από 16 έως 18 Φεβρουαρίου 2016.

Λεπτομέρειες για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν σύντομα με νεότερα δελτία τύπου.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια