Οι ανατροπές στις ρυθμίσεις των 100 και των 12 δόσεων

ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÅÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÙÑÏËÏÃÉÊÙÍ ÄÇËÙÓÅÙÍ  (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ανατροπές στις ρυθμίσεις χρεών προς το δημόσιο φέρνει το παζάρι με τους δανειστές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εξετάζονται ανατροπές τόσο στη ρύθμιση των 100 δόσεων όσο και στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα υπάρξουν αλλαγές στο χρόνο που χρειάζεται για να βγει κάποιος εκτός. Η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει και ενδιάμεση πρόταση για σταδιακή μείωση του χρόνου αρχικά στις 20 και εν συνεχεία στις 10 ημέρες.

Δηλαδή ο οφειλέτης θα χάνει τη ρύθμιση αν δεν πληρώσει στις 20 μέρες, ενώ αργότερα θα νομοθετηθεί ότι θα χάνει τη ρύθμιση στις 10 ημέρες.

Οι δανειστές από την πλευρά τους επέμειναν όλο το προηγούμενο διάστημα στην απώλεια της ρύθμισης μέσα σε μια μέρα αλλά τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται να ασχολούνται με τις 12 δόσεις.

Ζητούν να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης σε δώδεκα δόσεις οφειλών οι οποίες δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες. Δηλαδή βεβαιωμένες οφειλές.

Σήμερα, η ρύθμιση των δώδεκα δόσεων γίνεται ηλεκτρονικά μόνο εφόσον τουλάχιστον μία δόση τρέχουσας οφειλής καταστεί ληξιπρόθεσμη.

πηγή: newsbeast.gr