4ο Διεθνές Συνέδριο Εξέργειας, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Αειφορίας στη Νίσυρο


Το τέταρτο διεθνές συνέδριο για την Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Αειφορίας (ELCAS) θα λάβει χώρα στην Νήσο Νίσυρο μεταξύ 12 και 14 Ιουλίου. Η εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου θα γίνει την 12η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ. στο Ζωσιμοπούλειο Θέατρο στο Μανδράκι της Νήσου Νισύρου.

Το συνέδριο οργανώνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Περιβαλλοντικής Τοχικολογίας και Χημείας (SETAC), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Program / SETAC Life Cycle Initiative) και μια σειρά από Ελληνικά και Ευρωπαικά πανεπιστήμια.

Το ELCAS ποτελεί ένα πολυδιάστατο διεθνές φόρουμ για παρουσίαση υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων έρευνας και ανταλλαγή απόψεων για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της χρήσης των εργαλείων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και της Εξεργειακής Ανάλυσης με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ενεργειακών και παραγωγικών διεργασιών και προϊόντων. Θα υπάρξει γόνιμη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων που αφορούν στη μελλοντική κατεύθυνση και προτεραιότητες στον επιστημονικό αυτό χώρο.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε επιστήμονες, μηχανικούς, ερευνητές, φοιτητές, και στις βιομηχανίες.

Στο συμπόσιο θα εξεταστούν οι εξής θεματικές ενότητες:

 • Εξεργειακή ανάλυση
 • Εξεργειακή οικονομία
 • Εξεργο-οικονομική και θερμο-οικονομική ανάλυση
 • Συστήματα χαμηλής εξέργειας
 • Κτήρια χαμηλής εξέργειας
 • Συστήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
 • Βιομηχανική οικολογία
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Διατήρηση ενέργειας
 • Παραγωγή εξέργειας
 • Ελαχιστοποίηση παραγωγής εντροπίας
 • Εξεργειακή, ενεργειακή και περιβαλλοντική προσομοίωση
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Βελτιστοποίηση διεργασιών
 • Εκμετάλλευση ενέργειας και εξέργειας
 • Θερμοδυναμική βελτιστοποίηση
 • Εκπομπές απορριπτόμενης εξέργειας

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ELCAS,

Καθ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Δήμαρχος Νισυρίων

Αναπλ. Καθ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Δράσης COST TU1104 – Smart Energy Regions

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια