2η Διεθνής Πολιτιστική Ακαδημία στη Ρόδο


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την διοργάνωση της δεύτερης Διεθνούς Πολιτιστικής Ακαδημίας με θέμα «Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία σε περιόδους κρίσεως», που θα λάβει χώρα στη Ρόδο από τις 22 – 26 Οκτωβρίου 2015. Η Διεθνής Ακαδημία διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά την διάρκεια της Ακαδημίας στη Ρόδο, νέοι επιστήμονες, ερευνητές,  διπλωμάτες, επαγγελματίες του χώρου και πολιτιστικοί διαχειριστές, με διαφορετικό ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν διαλεκτικά σε μια διεπιστημονική προσέγγιση ζητήματα θεωρίας, έρευνας και καλών πρακτικών Δημόσιας και Πολιτιστικής Διπλωματίας. Στο διεθνές αυτό πολιτιστικό γεγονός θα διδάξουν μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρουσιάσουν το ακαδημαϊκό τους έργο και να συζητήσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου.  Η γλώσσα διεξαγωγής της Ακαδημίας είναι η αγγλική.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

  •  Η Ευρωπαϊκή Κρίση ως Ζήτημα Οικονομικής, Πολιτικής και Πολιτισμικής Φύσεως
  •  Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Διπλωματικό Εργαλείο
  •  Παγκοσμιοποίηση και Πολιτιστική Διπλωματία
  •  Ο Ρόλος της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Υψηλή Στρατηγική
  •  Διπλωματία του Περιβάλλοντος

Το ΕΙΠ και η Ομάδα Υποστήριξης της Διεθνούς Πολιτιστικής Ακαδημίας

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, www.hfc-worldwide.org

FB: Public and Cultural Diplomacy Academy

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια