Βλάβη σε φανάρια στο κέντρο της πόλης

fanaria-620x320

Βλάβη σε κόμβο με φωτεινή σηματοδότηση

Σας γνωρίζουμε ότι ο κόμβος με φωτεινή σηματοδότηση στην διασταύρωση των οδών
Αλεξ. Διάκου, Αμερικής και Εθν. Μακαρίου (ΕΟΤ), λόγω σοβαρής βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα της συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μικρό χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε το τμήμα Τροχαίας Ρόδου να συνδράμει για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες αιχμής αλλά και τους οδηγούς και πεζούς να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή στην τήρηση τις ισχύουσας οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.